เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

aside แปล

สัทอักษรสากล: [ ə'said ]  การออกเสียง
พหูพจน์: asides   
"aside" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adv. ข้างๆ
  ที่เกี่ยวข้อง: ไปด้านข้าง ชื่อพ้อง: to the side, to one side
  2) adv. สำรอง
  ที่เกี่ยวข้อง: เก็บเอาไว้ใช้
  3) adv. ออกไปจาก
  ที่เกี่ยวข้อง: ออกไปจากใจ, ออกไปจากความคิด ชื่อพ้อง: out of the way
 • aside from    prep. - นอกจาก [nøk jāk] - นอกเหนือจาก [nøk neūa jāk]
 • aside from that    นอกจากนั๊น
 • brush aside    1) phrase. v. ปัดกวาด (ด้วยมือหรือแปรง) ชื่อพ้อง: sweep aside 2) phrase. v. จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ) 3) phrase. v. ไม่สนใจ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่แยแส
 • cash aside    phrase. v. เลิกติดต่อกับ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่ติดต่อ ชื่อพ้อง: cast away, cast off, fling aside, throw aside, toss aside
 • cast aside    1) phrase. v. ละทิ้ง ที่เกี่ยวข้อง: ล้มเลิก ชื่อพ้อง: discard, reject 2) phrase. v. ละทิ้ง ที่เกี่ยวข้อง: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง ชื่อพ้อง: cast away, discard
 • draw aside    1) phrase. v. ดึงออกไปด้านข้าง ชื่อพ้อง: pull aside 2) phrase. v. ขอคุยเป็นส่วนตัว ชื่อพ้อง: go aside, pull aside, take apart, take aside, take on, take to
 • elbow aside    phrase. v. ดันด้วยศอก ชื่อพ้อง: push aside, shoulder aside, thrust aside
 • fling aside    1) phrase. v. ขว้างไปด้านหนึ่ง ชื่อพ้อง: cast off 2) phrase. v. ไม่สนใจ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่ใส่ใจ 3) phrase. v. ยกเลิก ที่เกี่ยวข้อง: เลิก, ละทิ้ง, ทิ้ง ชื่อพ้อง: cast aside
 • go aside    phrase. v. ปลีกตัวไปด้านหนึ่ง ชื่อพ้อง: draw aside, pull aside, take apart, take aside
 • lay aside    phrase. v. วางไว้ด้านข้าง ชื่อพ้อง: lay away
 • leave aside    phrase. v. ปฏิเสธที่จะพิจารณา ที่เกี่ยวข้อง: ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ
 • look aside    1) phrase. v. มองไปด้านข้าง ที่เกี่ยวข้อง: เมินไปด้านข้าง ชื่อพ้อง: look away 2) phrase. v. หันเหจาก ที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนความสนใจจาก
 • motion aside    phrase. v. ส่งสัญญาณมือให้หลบไป ที่เกี่ยวข้อง: โบกมือให้ออกไป
 • move aside    1. v. หลีก [līk] 2. v. exp. - กระเถิบไปข้าง ๆ [kra thoēp pai khāng khāng] - กระเถิบไปข้างๆ [kra thoēp pai khāng khāng]
 • pass aside    v. exp. หลีกรถ [līk rot]
ประโยค
 • ตลอดมาฉันได้แต่ยืนอยู่เฉยๆโดยไม่ช่วยอะไรเธอเลย
  I always stand aside, without helping you.
 • ชั้นหมายถึง นอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วที่นี่
  I mean, aside from what's going on here.
 • รวมทั้งที่คุณผลักเธอไปข้างๆนั่นด้วย คุณไม่ควรทำ
  Also you just pushed her aside. You shouldn't do that.
 • นอกเหนือจากเราสามคน ชั้นบนไม่มีใครที่เป็นวรยุทธ
  Aside from the three of us, no one upstairs knows martial arts.
 • ข้ากำลังอ่านคัมภีร์ดาบอยู่ครับ วางไว้ข้างๆ ก่อน
  I am reading the scroll on swordsmanship. - Put that aside.
 • จับใจ ถ้าตัดเรื่อง สระ เอ ล่ะก็ นั่นก็เป็นเรื่องดี
  Well, putting aside the pig Latin, it's a good thing that you two decided to end the relationship so I didn't have to end it for you.
 • เธอทำงานหนักเพื่อมัน และจากประวัติ เธอทำงานได้ดี
  She's worked hard for it, and history aside, she'll make a good one.
 • ยกเว้นเรือไม่กี่ลำ ข้างนอกนั่นอย่างกับกำแพงมืด
  Aside from a few boats, it's a wall of darkness out there.
 • ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่โกรธหรือรู้สึกถูกหักหลัง
  I have decided to put aside my rage and sense of betrayal.
 • พลัดหลงกันไม่กี่ โอ้, เพศ, กอตติชที่เป็นข่าวที่ดี
  A few stragglers aside. Oh, fuck, Scotty, that is good news.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a message that departs from the main subject
  ชื่อพ้อง: digression, excursus, divagation, parenthesis,

 • a line spoken by an actor to the audience but not intended for others on the stage

 • คำกริยาวิเศษณ์
 • not taken into account or excluded from consideration; "these problems apart, the country is doing well"; "all joking aside, I think you''re crazy"
  ชื่อพ้อง: apart, apart,

 • in reserve; not for immediate use; "started setting aside money to buy a car"; "put something by for her old age"; "has a nest egg tucked away for a rainy day"
  ชื่อพ้อง: by, away, by, away,

 • on or to one side; "step aside"; "stood aside to let him pass"; "threw the book aside"; "put her sewing aside when he entered"

 • out of the way (especially away from one''s thoughts); "brush the objections aside"; "pushed all doubts away"
  ชื่อพ้อง: away, away,

 • placed or kept separate and distinct as for a purpose; "had a feeling of being set apart"; "quality sets it apart"; "a day set aside for relaxing"
  ชื่อพ้อง: apart, apart,

 • in a different direction; "turn aside"; "turn away one''s face"; "glanced away"
  ชื่อพ้อง: away, away,

 • not taken into account or excluded from consideration; "these problems apart, the country is doing well"; "all joking aside, I think you''re crazy"
  ชื่อพ้อง: apart, apart,

 • in reserve; not for immediate use; "started setting aside money to buy a car"; "put something by for her old age"; "has a nest egg tucked away for a rainy day"
  ชื่อพ้อง: by, away, by, away,

 • on or to one side; "step aside"; "stood aside to let him pass"; "threw the book aside"; "put her sewing aside when he entered"

 • out of the way (especially away from one''s thoughts); "brush the objections aside"; "pushed all doubts away"
  ชื่อพ้อง: away, away,

 • placed or kept separate and distinct as for a purpose; "had a feeling of being set apart"; "quality sets it apart"; "a day set aside for relaxing"
  ชื่อพ้อง: apart, apart,

 • in a different direction; "turn aside"; "turn away one''s face"; "glanced away"
  ชื่อพ้อง: away, away,