เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

asininity แปล

การออกเสียง
"asininity" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ความโง่งม
 • asinine    ['asɪnʌɪn] adj. โง่ ดื้อ
 • asinan    อาซีนัน
 • asio    สกุลอะซิโอ
 • asin of baekje    พระเจ้าอาซิน
 • asio otus    นกเค้าแมวหูยาว
 • asin    เดือนอะซิน
 • asir, iran    แอซีร์
 • asimov    อาซิมอฟ ไอแซค อาซิมอฟ
 • ask    1) vi. ขอร้อง ที่เกี่ยวข้อง: ขอ ชื่อพ้อง: request, beg 2) vt. ขอร้อง ที่เกี่ยวข้อง: ขอ 3) vt. เชิญ ที่เกี่ยวข้อง: เชื้อเชิญ ชื่อพ้อง: invite, propose, suggest 4) vt. ต้องการ ที่เ
ความหมาย
  คำนาม
 • the quality of being asinine; stupidity combined with stubbornness