เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ask after แปล

การออกเสียง:
"ask after" การใช้
คำแปลมือถือ
 • phrase. v. ถามถึง
  ชื่อพ้อง: enquire after
 • ask     1) vi. ขอร้อง ที่เกี่ยวข้อง: ขอ ชื่อพ้อง: request, beg 2) vt.
 • after     1) adj. ภายหลัง ที่เกี่ยวข้อง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา ชื่อพ้อง:
 • ask about/after    v. exp. ถามข่าว [thām khāo]
 • ask after someone's health with deep concern    v. exp. ถามทุกข์สุข [thām]
 • ask for    phrase. v. ขอ ที่เกี่ยวข้อง: ขอให้ทำ
 • ask for ...    v. exp. ขอความ... [khø khwām ...]
 • ask for it    ดึงดันแม้เกิดปัญาห ดึงดันแม้อาจเกิดปัญหา
 • ask in    phrase. v. เชิญเข้ามา ที่เกี่ยวข้อง: เชิญมาร่วม, บอกให้เข้ามา ชื่อพ้อง: invite in
 • ask of    phrase. v. ขอกับ ที่เกี่ยวข้อง: ขอให้ทำ ชื่อพ้อง: demand of, expect from
 • ask to    phrase. v. เชิญไปยัง ชื่อพ้อง: invite to
 • after that    1. adv. ต่อมา [tø mā] 2. conj. - ครั้นแล้ว [khran laēo] - จากนั้น [jāk nan] - จึง [jeung] - จึ่ง [jeung] - ต่อจากนั้น [tø jāk nan] - ถัดจากนั้น [that jāk nan] - แล้วก็ [laēo kø]
 • be after    1) phrase. v. ช้ากว่า ที่เกี่ยวข้อง: หลังจาก 2) phrase. v. ไล่ตาม 3) phrase. v. ต้องการ ที่เกี่ยวข้อง: อยากได้ ชื่อพ้อง: go after 4) phrase. v. ดุด่า ที่เกี่ยวข้อง: ด่าว่า ชื่อพ้อง: g
 • ask (a favour)    v. วาน [wān]
 • ask a favor of    ออกปาก
 • ask a question    1. v. ถาม [thām] 2. v. exp. - ตั้งคำถาม [tang kham thām] - ถามคำถาม [thām kham thām] - ยิงคำถาม [ying kham thām]
ประโยค
 • หลังจากจับซอนอิงได้ ฉันคงทิ้งข้อความไว้ให้ แล้วก็รอ
  I'll ask after I get a hold of Sunying. I already left her a message so I just have to wait.
 • รู้ว่าฉันรู้สึกไม่สบาย, จะไม่ถามกันหน่อยเหรอ
  Since you know I'm not feeling well, shouldn't you ask after me?
 • ตอนนี้ คำถามที่ฟังดูสมเหตุสมผลก็คือ มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกัน
  Now, the only reasonable question to ask after that is, what the fuck is going on?