เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

asset แปล

สัทอักษรสากล: [ 'æset ]  การออกเสียง
พหูพจน์: assets   
"asset" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. สิ่งที่มีคุณค่า
  2) n. สินทรัพย์
  ที่เกี่ยวข้อง: สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง
 • asset allocation    n. exp. การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน) [ngoen ( sap sin)]
 • asset capitalization    n. exp. การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน [kān plaēng sin sap pen thun]
 • asset freezing    n. exp. การพิทักษ์ทรัพย์ [kān phi thak sap]
 • asset market    n. exp. ตลาดสินทรัพย์ [ta lāt sin sap]
 • asset turnover    n. exp. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ [at trā kān mun khøng sin sap]
 • contingent asset    n. exp. สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น [sin sap thī āt koēt kheun]
 • current asset    n. exp. สินทรัพย์หมุนเวียน [sin sap mun wīen]
 • digital asset    สินทรัพย์ดิจิทัล
 • economic asset    n. exp. เศรษฐทรัพย์ [sēt tha sap]
 • fixed asset    n. exp. ทรัพย์สินถาวร [sap sin thā wøn]
 • intangible asset    n. exp. สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ [sin sap thī jap tǿng mai dāi]
 • reference asset    n. exp. สินทรัพย์อ้างอิง [sin sap āng ing]
 • asset management company    บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน บบส.
 • asset management company (amc)    n. exp. บริษัทบริหารสินทรัพย์ [bø ri sat bø ri hān sap sin]
 • asset management corporation    org. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) [Ban sat Bø ri hān Sin sap Sa thā ban Kān ngoen]
ประโยค
 • เจนเป็นสมบัติมีค่าของพวกเราและเบอร์แทรมก็รู้ดี
  Jane's the best asset we have, and Bertram knows that.
 • แต่การปล่อยทรัพย์สินไป ให้ไอวี่ได้เงินของแม่ฉัน
  But unfreezing the assets means letting Ivy have my mother's money.
 • สมเหตุสมผล เจ้าคงจะเป็นทรัพย์สินของลูกเรือทุกลำ
  Makes sense. You'd be an asset to any crew.
 • ขั้นตอนถูกส่งไปที่นักฆ่าในเวลาท้องถื่อน 14.11 น. ครับ
  Instructions were sent to the asset at 1411 local time.
 • ด้วยความสามารถของทุกคนในห้องนี้ แจ็คกอลเสร็จแน่
  But with the assets in this room, the guy is good as god.
 • ผมว่าเราต้องขอเครื่องบิน จากกองกำลังพิทักษ์ชาติ
  I think we need to get air assets from the National Guard.
 • มันเป็นสินทรัพย์ไร้ค่าอยู่ ฉันยังไม่ยอมเลิกหรอก
  That is a priceless asset I'm not giving up.
 • ลูกฉันไม่มีเงิน ไม่มีการศึกษา ไม่มีทรัพย์สมบัติ
  She does not have money, no education, no assets.
 • จิล โรเบิรต์ ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าชัคเป็นสิ่งมีค่า
  Jill Roberts now knows Chuck's an asset.
 • พูดตรงๆ คือ ฉันใหญ่ที่นี่และคุณเป็นแค่เด็กส่งของ
  So let's get this straight. I'm the asset here. You're a delivery boy.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a useful or valuable quality
  ชื่อพ้อง: plus,