เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

astraphobia แปล

การออกเสียง
"astraphobia" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  โรคกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่า [rōk klūa fā røng fā phā]
 • astrantia major    ต้นเกรเตอร์มาสเตอร์เวิร์ต
 • astrantia    ต้นไม้สกุลแอสแรนเทีย
 • astray    1) adv. พลัด ที่เกี่ยวข้อง: หลง, หลงทาง ชื่อพ้อง: off the track, amiss, in the wrong way 2) adv. อย่างหลงผิด ที่เกี่ยวข้อง: อย่างใจแตก
 • astram line    สายอัสตรัม
 • astrazeneca    แอสตราเซเนกา
 • astral chain    อัสทรัลเชน
 • astrazeneca [tm]    TM แอสตร้าเซนเนก้า
 • astral    ['astr(ə)l] adj. คล้ายดาว เกี่ยวกับดาว
 • astreus    สกุลแอสเทริส
ความหมาย
  คำนาม
 • a morbid fear of thunder and lightning