เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

at length แปล

การออกเสียง:
"at length" การใช้
คำแปลมือถือ
 • idm. ในที่สุด
  ที่เกี่ยวข้อง: สุดท้าย, ท้ายสุดนี้
 • length     1) n. ความยาว ที่เกี่ยวข้อง: ส่วนยาว 2) n. ระยะทาง ชื่อพ้อง:
 • arc length    n. exp. ความยาวส่วนโค้ง [khwām yāo suan khōng]
 • arm’s length    แยกกัน ระยะห่างทางความสัมพันธ์
 • at full length    adj. แผ่หลา [phaē lā]
 • at great length    ตามความยาวเต็มที่ของ พูดฉอดๆ ตามความยาวสูงสุดของ ฉอด ๆ ต่อยหอย
 • at some length    idm. ในที่สุด ที่เกี่ยวข้อง: สุดท้าย, ท้ายที่สุด
 • body length    ความยาวของลำตัว
 • bond length    ความยาวยึดหน่วง
 • cable length    หน่วยวัดความยาวทางทะเลของอเมริกันเท่ากับ 720 ฟุต หรือ 120 ฟาธอมซ์
 • cable-length    ระยะยาว 600 ฟุต
 • cable’s length    ความยาว หน่วยความยาวทางทะเล
 • creep length    ความยาวที่วัดได้ตามทางเดินของน้ำ
 • crest length    ความยาวของสัน (เขื่อนหรือฝาย)
 • development length    ความยาวระยะฝังเพิ่ม
 • effective length    ความยาวประสิทธิผล
ประโยค
 • นางเบ่งบานแล้ว ข้ารับรอง ข้าหารือกันมาพักใหญ่แล้ว
  She's flowered, I assure you. She and I have discussed it at length.
 • ย่ากับพ่อของหลาน ปรึกษาเรื่องนี้กันมานานแล้ว
  Your father and I have discussed this at length.
 • 4 ตาข่ายโลหะขยาย ความยาว 600-4000 มม. และความกว้าง 600-2000 มม.
  4 Expanded metal mesh at length from 600-4000mm and width from 600-2000mm.
 • คำถามสั้นๆ และการพูดยาวๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย
  Short questions and speaking at length about a familiar topic.
 • ครั้นต่อมาอีกหลายวันพวกยิวได้ปรึกษากันจะฆ่าเซาโลเสีย
  9:23 At length the Jews plotted to kill Saul;
 • พูดคุยเกี่ยวกับโทรศัพท์และเทคโนโลยี
  Talk at length about phones and technology.
 • คราวก่อนเราวีดีโอแช้ทกันยาวทีเดียว
  We discussed it at length during our last video chat.
 • เขียนในบทความเป็นสไตล์ของตัวเองได้
  Write at length in a range of styles
 • การทดสอบที่มีความยาว: 100 เมตร
  Tested at length: 100m
 • ดูให้ดีว่าพวกเขาไม่เปรอะเลือดและโรยเกลือให้ดี นั่นจะทำให้เน่าเปื่อยช้าลง
  See them cleaned of blood and salted, to hold rot at length.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • in a lengthy or prolix manner; "the argument went on lengthily"; "she talked at length about the problem"
  ชื่อพ้อง: lengthily, lengthily,

 • in a lengthy or prolix manner; "the argument went on lengthily"; "she talked at length about the problem"
  ชื่อพ้อง: lengthily, lengthily,