เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

atomic number 13 แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • อะลูมิเนียม
  เลขอะตอม 13
  ธาตุอะลูมิเนียม
 • atomic     1) adj. เกี่ยวกับปรมาณู ชื่อพ้อง: neclear, atom-powered 2) adj.
 • atomic number     n. exp. เลขอะตอม [lēk]
 • number     1) n. ตัวเลข ที่เกี่ยวข้อง: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์
 • 13     สิบสาม ๑๓
 • atomic number 1    ไฮโดรเจน ก๊าซไฮโดรเจน เลขอะตอม 1
 • atomic number 10    เลขอะตอม 10 นีออน ก๊าซนีออน
 • atomic number 100    เฟอร์เมียม เลขอะตอม 100 ธาตุเฟอร์เมียม
 • atomic number 101    เมนเดลีเวียม เลขอะตอม 101 ธาตุเมนเดลีเวียม
 • atomic number 102    ธาตุโนเบเลียม เลขอะตอม 102 โนเบเลียม
 • atomic number 103    ธาตุลอว์เรนเซียม ลอว์เรนเซียม เลขอะตอม 103
 • atomic number 104    เลขอะตอม 104 รัทเทอร์ฟอร์เดียม ธาตุรัทเทอร์ฟอร์เดียม
 • atomic number 105    ดุบเนียม เลขอะตอม 105 ธาตุดุบเนียม
 • atomic number 106    ซีบอร์เกียม เลขอะตอม 106 ธาตุซีบอร์เกียม
 • atomic number 107    เลขอะตอม 107 โบห์เรียม ธาตุโบห์เรียม
 • atomic number 108    ฮาสเซียม เลขอะตอม 108 ธาตุฮาสเซียม