เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attracter แปล

การออกเสียง:
"attracter" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ดารายอดนิยม
  ความดึงดูด
 • attracted    adj. ดึงดูด [deung dūt]
 • attractants    การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้เหยื่อล่อ สารล่อ
 • attracting    ซึ่งยวนใจ ล่อลวง ซึ่งยั่วยวน ล่อใจ ดึงดูดใจ เป็นที่ดึงดูดความสนใจ
 • attract tourists    v. exp. ดึงดูดนักท่องเที่ยว [deung dūt nak thǿng thīo]
 • attraction    n. การดึงดูด
 • attract to    phrase. v. ดึงดูด (ปกติใช้รูป passive voice) ที่เกี่ยวข้อง: ล่อ, ชวนให้สนใจ, ทำให้สนใจ
 • attraction (film)    มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก
 • attract investors    v. exp. ดึงดูดนักลงทุน [deung dūt nak long thun]
 • attraction of gravity    ความดึงดูดของศูนย์ถ่วง