เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attractive decorated แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • อลงการ
 • attractive     adj. มีเสน่ห์ดึงดูด ชื่อพ้อง: good-looking, pleasing
 • decorated     ['dek(ə)reɪtɪd] adj. - ขจิต [kha jit] - ตกแต่ง [tok taeng] -
 • be attractive decorated    อลงการ
 • be decorated    v. ทรงเครื่อง [song khreūang]
 • decorated (with)    adj. ประดับประดา [pra dap pra dā]
 • be attractive    v. - เข้าที [khao thī] - น่าชม [nā chom] - สวยหยาดเยิ้ม [sūay]
 • to be attractive    น่าเอ็นดู น่ามอง ชวนมอง ชวนชม ชวนดู น่าดู น่าชม
 • attractively decorated    adj. - อลงการ [a long kān] - อลังการ [a lang kān]
 • be attractively decorated    อลังการ
 • fully decorated    adj. เต็มยศ [tem yot]
 • something decorated    สิ่งปรุงแต่ง สิ่งเสริมแต่ง
 • agreeable and attractive    น่าคบ น่าคบหา
 • attractive feature    ความดึงดูด
 • attractive force    n. แรงดึงดูด [raēng deung dūt]
 • attractive woman    สาวงาม สาวสวย