เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attractive force แปล

การออกเสียง:
"attractive force" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n.
  แรงดึงดูด [raēng deung dūt]
 • attractive     adj. มีเสน่ห์ดึงดูด ชื่อพ้อง: good-looking, pleasing
 • force     1) n. กำลัง ที่เกี่ยวข้อง: แรง, กำลังแรง, พลัง ชื่อพ้อง: power,
 • be attractive    v. - เข้าที [khao thī] - น่าชม [nā chom] - สวยหยาดเยิ้ม [sūay]
 • to be attractive    น่าเอ็นดู น่ามอง ชวนมอง ชวนชม ชวนดู น่าดู น่าชม
 • agreeable and attractive    น่าคบ น่าคบหา
 • attractive decorated    อลงการ
 • attractive feature    ความดึงดูด
 • attractive woman    สาวงาม สาวสวย
 • be attractive decorated    อลงการ
 • physically attractive    กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ มั่วโลกีย์ เซ็กซี่ น่าสนใจ หมกมุ่นในกาม
 • sexually attractive    adj. วาบหวาม [wāp wām]
 • something that is attractive    เป้าสายตา
 • very attractive    adj. มีเสน่ห์มาก [mī sa nē māk]
 • be in force    idm. มีอำนาจ ที่เกี่ยวข้อง: กลายเป็นกฎหมาย, ต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์
 • by force    adv. พลการ [pha la kān]
ประโยค
 • 1) สนามแม่เหล็กแรงและแรงที่น่าสนใจ
  1) Strong magnetic field and strong attractive force .
 • สาเหตุ: แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยและมีพลังงานอิสระพื้นผิว (แรงตึงผิว) ต่ำ
  Reason: Intermolecular attractive force is small and surface free energy (surface tension) is low
 • ที่มีประสิทธิภาพพลังดึงดูดที่สั้นอยู่ในช่วงที่เก็บเข้าด้วยกันอนุภาคภายในนิวเคลียสของอะตอม
  A powerful short-ranged attractive force that holds together the particles inside an atomic nucleus.
ความหมาย
  คำนาม
 • the force by which one object attracts another
  ชื่อพ้อง: attraction,