เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attractor แปล

การออกเสียง
"attractor" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ความดึงดูด
  ดารายอดนิยม
 • lorenz attractor    n. exp. ตัวดึงดูดลอเรนซ์ [tūa deung dūt]
 • attractiveness    n. ความน่าดึงดูด ชื่อพ้อง: appeal, charm
 • attractively decorated    adj. - อลงการ [a long kān] - อลังการ [a lang kān]
 • attributable    [ə'trɪbjutəb(ə)l] adj. เนื่องมาจาก
 • attractively    adv. อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด ชื่อพ้อง: charmingly, appealingly
 • attribute    1) n. คุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้อง: คุณสมบัติ ชื่อพ้อง: quality, property, characteristic 2) vt. ถือว่าเป็นของ ที่เกี่ยวข้อง: ถือว่า, ให้เหตุผลว่าเป็น ชื่อพ้อง: credit, accredit
 • attractive woman    สาวงาม สาวสวย
 • attribute class    แอตทริบิวต์คลาส
 • attractive force    n. แรงดึงดูด [raēng deung dūt]
 • attribute control    n. exp. การควบคุมตามลักษณะประจำ [kān khūap khum tām lak sa na pra jam]
ประโยค
 • มันเป็นราวกับว่าพวกเขาถูกดึง ต่อดึงดูดลึกลับเกินขอบที่มองเห็น ได้
  It was as if they were being pulled towards a mysterious attractor beyond the visible edge.
 • แซชะ แคลีนสคี เชื่อ ว่าบางดึงดูดลึกลับที่ขอบของ จักรวาลของเรา จะดึงในกาแลคซี
  Sasha Kashlinsky is convinced that some mysterious attractor at the edge of our Universe is pulling on galaxies, forcing them to move with what he calls "dark flow."
 • ตัวดึงดูดความแปลกคืออะไร?
  What Is a Strange Attractor?
ความหมาย
  คำนาม
 • a characteristic that provides pleasure and attracts; "flowers are an attractor for bees"
  ชื่อพ้อง: attraction, attracter, attractive feature, magnet,

 • (physics) a point in the ideal multidimensional phase space that is used to describe a system toward which the system tends to evolve regardless of the starting conditions of the system
  ชื่อพ้อง: attracter,

 • an entertainer who attracts large audiences; "he was the biggest drawing card they had"
  ชื่อพ้อง: drawing card, draw, attraction, attracter,