เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attribution แปล

การออกเสียง
"attribution" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [ˌætrɪ'bjuːʃ(ə)n]
  n.
  ความเป็นของ
 • attribution templates    แม่แบบแสดงที่มา
 • attribute variable    n. exp. ตัวแปรเชิงคุณลักษณะ [tūa praē choēng khun na lak sa na]
 • attribute to    phrase. v. พิจารณาว่าเขียนโดย ที่เกี่ยวข้อง: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ ชื่อพ้อง: ascribe to
 • attribute substitution    การทดแทนคุณลักษณะ (จิตวิทยา)
 • attributive    เกี่ยวกับลักษณะของ ซึ่งขยายหน้านาม
 • attribute enumeration    n. exp. การแจงนับตามลักษณะประจำ [kān jaēng nap tām lak sa na pra jam]
 • attributive genitive    ซึ่งเป็นคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
 • attribute control    n. exp. การควบคุมตามลักษณะประจำ [kān khūap khum tām lak sa na pra jam]
 • attributively    อย่างกำหนดคุณสมบัติ
ประโยค
 • เนื้อหานี้ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบ
  This work is licensed under aCreative Commons Attribution 4.0 International License. Social
 • (8) การแสดงที่มาของสินทรัพย์ที่เหลือในกรณีที่สมาคมสลายตัว
  (8) Attribution of residual assets in case of dissolution.
 • ระบุผู้จัดทำ : จะต้องมีการระบุผู้จัดทำเมื่อนำข้อมูลไปใช้
  Attribution : The copyright holder must be indicated when using the material.
 • การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง
  Advanced link tracking & long-lasting attribution tokens
 • ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 • กลยุทธ์ติดตามผลและระบุแหล่งที่มา
  Tracking & Attribution
 • ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย.
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
 • ประเภทของการเน้นเสียงของตัวละคร
  Types of attribution
 • ตัวอย่างของแหล่งที่มาของสถานการณ์: "เขาทำเช่นนั้นเพราะเงื่อนไขบังคับ"
  Examples of attribution situational: "He does so, because the conditions force it."
 • การระบุแหล่งที่มาเป็นตัวก่อกวน
  Attribution as a Deterrent
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4
ความหมาย
  คำนาม
 • assigning to a cause or source; "the attribution of lighting to an expression of God''s wrath"; "he questioned the attribution of the painting to Picasso"
  ชื่อพ้อง: ascription,

 • assigning some quality or character to a person or thing; "the attribution of language to birds"; "the ascription to me of honors I had not earned"
  ชื่อพ้อง: ascription,