เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

audiometer แปล

การออกเสียง
"audiometer" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. เครื่องตรวจการได้ยิน
 • audiology    [ˌɔːdɪ'ɒlədʒi] n. exp. เวชศาสตร์การสื่อความหมาย [wēt cha sāt kān seū khwām māi]
 • audiologist    n. exp. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย [nak wēt cha sāt kān seū khwām māi]
 • audion    หลอด 3 ขั้ว
 • audiogram    ออดิโอแกรม
 • audiophile    ผู้ที่ชอบเสียงจากวิทยุ โทรทัศน์ แผ่นเสียง ฯลฯ
 • audiocast    การกระจายเสียง
 • audioslave    ออดิโอสเลฟ
 • audiocassette    ตลับเทป เทปเสียง ม้วนเทป
 • audiotape    n. แถบบันทึกเสียง
ประโยค
 • เครื่องวัดเสียงรบกวน
  Noise Audiometer
 • ศูนย์การได้ยินดีเมด ให้บริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดการได้ยิน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ด้วยอุปกรณ์สอบเทียบที่มีความแม่นยำสูง เที่ยงตรง และทันสมัยทำการปรับตั้งค่าให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน เพื...
  Dmedhearing Center. Provide calibration audiometers all versions of every brand with modern tools and high precision. The setting right. Take care of your audiometer with highly ex...
ความหมาย
  คำนาม
 • an instrument used to measure the sensitivity of hearing
  ชื่อพ้อง: sonometer,