เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

auxiliary equation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สมการช่วย [sa ma kān chūay]
 • auxiliary     1) n. เครื่องสนับสนุน ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องช่วย, ผู้ที่ช่วยสนับสนุน
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • auxiliary airfield    สนามบินสำรอง
 • auxiliary bishop    มุขนายกผู้ช่วย
 • auxiliary boiler    หม้อไอน้ำสำรอง
 • auxiliary circuit    วงจรช่วยในการดำเนินงานทางกระแสไฟฟ้า
 • auxiliary display    ส่วนแสดงเสริม
 • auxiliary equipment    หน่วยขับจานบันทึก เป็นต้น
 • auxiliary memory    หน่วยความจําสํารอง หน่วยความจําเสริม
 • auxiliary pump    ปั๊มช่วย ปั๊มเสริม
 • auxiliary spillway    ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน : ดู spillway emergency
 • auxiliary storage    หน่วยเก็บรอง
 • auxiliary verb    n. กริยานุเคราะห์ ที่เกี่ยวข้อง: กริยาช่วย
 • modal auxiliary    n. คำกริยาช่วย ชื่อพ้อง: modal auxiliary verb
 • accounting equation    n. exp. สมการบัญชี [sa ma kān ban chī]