เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

awash แปล

การออกเสียง
"awash" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [ə'wɔʃ]
  adj.
  จมอยู่ใต้น้ำ
  เปียกน้ำ
 • awash (with)    adj. ล้น [lon]
 • awareness days    วันการตระหนัก
 • awareness    n. การรับรู้ ที่เกี่ยวข้อง: การทราบ, ความตระหนัก ชื่อพ้อง: conciousness, knowledge, mindfulness
 • aware of    รู้อยู่เต็มอก รู้อยู่แก่ใจ รู้แก่ใจ
 • away    1) adv. โดยไม่หยุด ที่เกี่ยวข้อง: อย่างต่อเนื่อง ชื่อพ้อง: continuously, incessantly 2) adv. ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา) 3) adv. ในทิศทางอื่น 4) adv. ในที่อื่น 5) adv. ไปที่อื่น ที่เกี
 • aware and perceiving    adj. สัญญี [san yī]
 • away from    adv. ห่าง [hāng]
 • aware    adj. ตระหนักรู้ ชื่อพ้อง: conscious, sensible
 • away from home    adj. ระหกระเหิน [ra hok ra hoēn]
ประโยค
 • ราชสำนักเต็มไปด้วยข่าวลือ ประชาราษฎร์ต่างระร่ำระสาย
  The palace is awash with rumours. The people are restless.
 • โลกอุตสาหกรรมมีนมท่วมอยู่แล้ว
  We have the industrial world is awash in milk.
 • ห้องโดยสารที่มีแสงส่องทะลุถึง
  Your own space awash with light.
 • เราจมอยู่ใต้น้ำในนั้น
  We're awash in it.
 • โลกตกอยู่ใต้แสงดวงดาว
  The world is awash in starlight
 • เพราะว่าพวกบาร์ต่างๆ ก็จะประดับไฟวิบวับ แล้วก็ชุดที่ใส่เพื่อโชว์กล้ามอกเป็นมัดๆ
  So does Patrick because the bars are just awash in twinks with six packs in revealing outfits.
 • หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานทั้งสองด้านสามารถมองเห็นบรรยากาศแวดล้อมของสวนเขตร้อน
  This beautiful space is awash with natural light from the floor to ceiling windows on two sides. Find inspiration with your team members overlooking the tropical garden surrounds.
 • หน้าจอแตก ร้าว โดนน้ำ โดนความชื้น หรือเป็นสนิม อแดปเตอร์ รีโมท หรือความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง
  Screen is broken, cracked, awash, moisture or rust, remote, adapter or damage caused by animals or insects.
 • สภาวะของเอเชียร่วมสมัยเมื่อสิ่งของ เงินตรา และข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้น ท่ามกลางวังวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของความเป็นเมือง และยุคโลกาภิวัตน์
  Contemporary Asia, awash with goods, money, and information amid the turmoil induced by fast-paced urbanization and globalization.
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • covered with water; "the main deck was afloat (or awash)"; "the monsoon left the whole place awash"; "a flooded bathroom"; "inundated farmlands"; "an overflowing tub"
  ชื่อพ้อง: afloat, flooded, inundated, overflowing,