เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

awe แปล

การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: awed   อดีตกาลสมบูรณ์: awed   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: awing   
"awe" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ความน่าเกรงขาม
  ที่เกี่ยวข้อง: ความกลัวเกรง ชื่อพ้อง: reverence, reverential fear, dread
  2) vt. ทำให้เกรงขาม
  ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว ชื่อพ้อง: inspire awe in
 • be in awe    เกรงกลัว เกรง ยําเกรง
 • be in awe (of)    1. v. เกรงกลัว [krēng klūa] 2. v. exp. กลัวเกรง [klūa krēng]
 • be in awe of    v. - เกรง [krēng] - ยำเกรง [yam krēng]
 • in awe    idm. เลื่อมใสและยำเกรง ที่เกี่ยวข้อง: ชื่นชมและเกรงกลัว
 • in awe of    ชื่นชมและเกรงกลัว เลื่อมใสและยําเกรง
 • awe-inspiring    ['ɔːɪnˌspaɪ(ə)rɪŋ] adj. - น่าเกรงขาม [nā krēng khām] - สง่าราศี [sa ngā rā sī]
 • hold in awe    v. เกรงขาม [krēng khām]
 • inspire awe in    ทําให้เกรงขาม ทําให้เกรงกลัว ทําให้กลัว
 • stand in awe of    v. เกรงขาม [krēng khām]
 • put someone in awe    idm. ให้ความเคารพ
 • put someone in awe of    ให้ความเคารพ
 • awd    X ขับเคลื่อนสี่ล้อ [khap khleūoen sī lø]
 • away match    [ə'weɪˌmæʧ] n. exp. นัดเยือน [nat yeūoen]
 • away jersey    n. exp. ชุดเยือน [chut yeūoen]
 • aweary    [ə'wɪərɪ] adj. เหน็ดเหนื่อย เพลีย อ่อนเพลีย อิดโรย
 • away goals rule    กฎประตูทีมเยือน
ประโยค
 • เอ่ยถึงด้วยความเกรงกลัวกระซิบด้วยความหวาดหวั่น
  Spoken in hushed whispers of fear and awe.
 • แม่ทิ้งความกังวลไว้ก่อน ขณะดูผมส่งเจ้าเหรียญนี้..
  You will be left in awe as you watch this coin transported
 • ยุทธวิธีการทำให้ตื่นตระหนกและตกใจกลัว คุณนักสืบ
  Shock and awe, Detective.
 • ผมติดค้างคุณเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์จริง ๆ นะ
  I'm truly awed by the evolution of mankind.
 • เพราะทักษะการตัดสินใจของท่านทำให้ข้ารู้สึกเกรงขาม
  Your decision-making skills leave me in awe.
 • ทำหน้าน่ากลัว : ทำให้ใบหน้าและแต่งตัวน่ากลัวของคุณ
  Awesome Face Maker: Make and dress up your own Awe
 • 69:3 อาจผู้ที่แสวงหาจิตวิญญาณของฉันได้อายและกลัว.
  69:3 May those who seek my soul be confounded and awed.
 • ตอบ: ใช่กลัวอาจเสนอตัวอย่างฟรี แต่ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง
  A: Yes, awe could offer the sample for free charge but do not pay the cost of freight.
 • Aมีที่จอดรถของโรงแรมซึ่งสามารถจอดรถได้ 20 คัน
  AWe have established a parking lot that can store 20A'shotels.
 • A: ใช่เราสามารถเสนอตัวอย่างได้ฟรี แต่ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง
  A: Yes, awe could offer the sample for free charge but do not pay the cost of freight.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • an overwhelming feeling of wonder or admiration; "he stared over the edge with a feeling of awe"

 • a feeling of profound respect for someone or something; "the fear of God"; "the Chinese reverence for the dead"; "the French treat food with gentle reverence"; "his respect for the law bordered on veneration"
  ชื่อพ้อง: fear, reverence, veneration,

 • คำกริยา
 • inspire awe in; "The famous professor awed the undergraduates"