เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

axis แปล

สัทอักษรสากล: [ 'æksis ]  การออกเสียง
พหูพจน์: axes   
"axis" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. แกน
  ที่เกี่ยวข้อง: เส้นศูนย์กลาง, ขั้ว ชื่อพ้อง: axle, pole, shaft
 • the axis    ฝ่ายอักษะ
 • axis axis    n. ดาว [dāo]
 • apache axis    อะแพชี แอกซิส
 • axis of a cone    n. exp. แกนของกรวย [kaēn khøng krūay]
 • axis of a sphere    เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลม
 • axis of curve    เส้นแกนแบ่งครึ่งกลางโค้งออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน
 • axis of evil    อิรัก
 • axis of perspective    n. exp. แกนทัศนมิติ [kaēn that sa na mi ti]
 • axis of revolution    n. exp. แกนหมุน [kaēn mun]
 • axis of rotation    n. exp. แกนหมุน [kaēn mun]
 • axis of sphere    เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม
 • axis of symmetry    n. exp. แกนสมมาตร [kaēn som māt]
 • axis of the parabola    n. exp. แกนของพาราโบลา [kaēn khøng]
 • axis powers    อักษะ ฝ่ายอักษะ
 • axis vertebra    กระดูกสันหลังข้อที่สอง
ประโยค
 • ข้าเห็นพวกมันทำลาย ขวานเหล็กประหนึ่งว่าเป็นแก้ว
  I saw them shatter steel axes like they were glass.
 • ส่วนกระโหลกฉีกขาด ที่กระดูกสันหลังส่วนคอและแกน
  The skull was severed at the atlas and axis.
 • ให้รถเข็นเต็มไปด้วยขวานกับมีดอีโต้ไม่ได้ใช่มั้ย?
  We can't exactly load up the cart with axes and machetes now can we?
 • คนที่จะขับไล่พวกอักษร และเค้าฉลาดเหมือนหมาป่า
  Who`ll give the Axis the sack and is smart as a fox?
 • ยึดตามรูปแบบของแผล อาวุธสังหารมีส่วนโค้งตามแกนนอน
  Based on the amorphous wound pattern, the murder weapon is curved upon its horizontal axis.
 • เทคนิคที่ซี่ล้อมันเชื่อมเข้ากับแกนนี่มันเก่า
  The technique, in which the cog has been attached to it's axis.
 • ใช่,ผมคิดว่าการสูญเสียอลิสัน ทำให้คุณเสียหลัก.
  Yeah, I think that losing Allison has spun you off your axis a little.
 • 3 เฟส AC 300W กังหันลมแนวตั้ง, กังหันลมเข้าออกในแนวตั้ง
  3 Phase AC 300W Vertical Axis Wind Turbine , Vertical Access Wind Turbine
 • เอ็กซิส แอนด์ สปิน เหมาะสำหรับปาร์ตี้ในยามค่ำคืน
  Axis and Spin is Bangkok's latest night party with lively vibrations.
 • ระยะทางจากแนวแกนรองรับจนถึงจุดศูนย์กลางกระทบ 750mm
  Distance from the axis of support to the center of percussion 750mm
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the center around which something rotates
  ชื่อพ้อง: axis of rotation,

 • the 2nd cervical vertebra; serves as a pivot for turning the head
  ชื่อพ้อง: axis vertebra,

 • a straight line through a body or figure that satisfies certain conditions

 • a group of countries in special alliance
  ชื่อพ้อง: bloc,

 • the main stem or central part about which plant organs or plant parts such as branches are arranged