เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

b complex แปล

การออกเสียง:
"b complex" การใช้
คำแปลมือถือ
 • วิตามิน บี
 • complex     1) n. ความคิดหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน 2) adj. ซับซ้อน ชื่อพ้อง:
 • b-complex vitamin    วิตามิน บี
 • vitamin b complex    n. วิตามินละลายน้ำได้พบในตับ ยีสต์ ที่เกี่ยวข้อง: (ประกอบด้วย วิตามิน B1, B2, B6, pantothenic acid, biotin, inositol, para-aminobenzoic acid, choline, Folic acid และวิตามิน B12)
 • be complex    v. ซับซ้อน [sap søn]
 • to be complex    v. exp. สลับซับซ้อน [sa lap sap søn]
 • < (a < b)    [nøi kwā] symb. < (a < b)
 • = (a = b)    [thao kap] symb. = (a = b)
 • > (a > b)    [māk kwā] symb. > (a > b)
 • a. b.    ผู้ใช้:a. b.
 • a.b.    abbr. อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts) ที่เกี่ยวข้อง: ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • b)    X ข) [khø]
 • b.a.    abbr. ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts) ที่เกี่ยวข้อง: วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์
 • b.s.    วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาตรบัณฑิต วท.บ.
 • t.b.    abbr. วัณโรค (หรือใช้ว่า TB เป็นคำย่อของ Tuberculosis)
 • ≈ (a ≈ b)    [thao kap … dōi pra mān] symb. ≈ (a ≈ b)
ประโยค
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาหารเสริมวิตามินบีรวม
  Frequently Asked Questions About Vitamin B Complex Supplements
 • ผลิตภัณฑ์วิตามิน บี 1 บี 6 บี 12 เพื่อการบำรุงปลายประสาท
  Tablets of Vitamin B Complex with B12
 • กรดอะมิโนและวิตามิน B คอมเพลกซ์ ในรูปสารละลายชนิดกิน
  Amino acids and B complex, in oral solution.
 • ฉันสามารถสะสมวิตามินบีรวมกับอาหารเสริมอื่น ๆ ได้หรือไม่?
  Can I Stack Vitamin B Complex With Other Supplements?
 • ใครจะได้ประโยชน์จากวิตามินบีคอมเพล็กซ์?
  Who Can Benefit from Vitamin B Complex?
 • วิตามินบีคอมเพล็กซ์ที่มีความสนใจโฟเลต
  Vitamin B Complex with Attention to Folate
 • วิตามินบีรวม (บี 1, บี 2, บี 3, บี 5, บี 7, บี 9, บี 12)
  Vitamin B Complex (B-1, B-2, B-3, B-5, B-7, B-9, B-12)
 • วิธีวิตามินบีคอมเพล็กซ์ช่วยให้ผิว
  How Vitamin B Complex Helps Skin
 • วิตามินบีคอมเพล็กซ์ผลข้างเคียง
  Vitamin B Complex Side effects
 • B ที่ซับซ้อนในเชิงพาณิชย์โซลูชั่นอสังหาริมทรัพย์สำหรับระบบไฟฟ้าสำรอง
  b. Complex commercial real estate solutions for backup power systems.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4