เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

babe didrikson แปล

การออกเสียง:
"babe didrikson" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เบบ ซาฮาเรียส
  มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน
  ดิดริคสัน
  มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส
  ซาฮาเรียส
  เบบ ดิดริคสัน
 • babe     1) n. เด็กทารก ที่เกี่ยวข้อง: เด็กไร้เดียงสา ชื่อพ้อง: baby,
 • didrikson     ซาฮาเรียส เบบ ดิดริคสัน มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส ดิดริคสัน มิลเดรด
 • babe (film)    เบ๊บ หมูน้อยหัวใจเทวดา
 • babe (inf.)    n. exp. หญิงสาว [ying sāo]
 • babe in arms    idm. ผู้บริสุทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ไร้เดียงสา
 • babe in the woods    idm. ผู้บริสุทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง: คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์
 • babe ruth    รูธ เบบ รูธ จอร์จ เฮอร์มาน รูธ
 • babe zaharias    เบบ ดิดริคสัน ซาฮาเรียส มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส ดิดริคสัน มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน เบบ ซาฮาเรียส
 • mildred ella didrikson    มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส เบบ ดิดริคสัน ซาฮาเรียส ดิดริคสัน มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน เบบ ซาฮาเรียส
 • mildred ella didrikson zaharias    ดิดริคสัน มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส เบบ ดิดริคสัน ซาฮาเรียส เบบ ซาฮาเรียส มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน
 • babby    n. เด็กทารก
 • babbling    ['bæblɪŋ] adj. จ๋อแจ๋ [jø jaē]