เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

babe in the woods แปล

การออกเสียง:
"babe in the woods" การใช้
คำแปลมือถือ
 • idm. ผู้บริสุทธิ์
  ที่เกี่ยวข้อง: คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์
 • babe     1) n. เด็กทารก ที่เกี่ยวข้อง: เด็กไร้เดียงสา ชื่อพ้อง: baby,
 • the woods     ป่าดงใหญ่
 • woods     1) n. ป่าไม้ ที่เกี่ยวข้อง: ป่า ชื่อพ้อง: forest, wood 2) n.
 • babe (film)    เบ๊บ หมูน้อยหัวใจเทวดา
 • babe (inf.)    n. exp. หญิงสาว [ying sāo]
 • babe didrikson    เบบ ซาฮาเรียส มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ดิดริคสัน มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส ซาฮาเรียส เบบ ดิดริคสัน
 • babe in arms    idm. ผู้บริสุทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ไร้เดียงสา
 • babe ruth    รูธ เบบ รูธ จอร์จ เฮอร์มาน รูธ
 • babe zaharias    เบบ ดิดริคสัน ซาฮาเรียส มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส ดิดริคสัน มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน เบบ ซาฮาเรียส
 • man of the woods    แมนออฟเดอะวูดส์
 • out of the woods    1) idm. ผ่านจุดวิกฤติไปแล้ว ที่เกี่ยวข้อง: ไม่เสี่ยงอีกต่อไป 2) sl. พ้นอันตราย ที่เกี่ยวข้อง: พ้นขีดอันตราย
 • sparse woods    n. exp. ป่าโปร่ง [pā prōng]
 • strip of woods    n. ราวป่า [rāo pā]
 • take to the woods    วิ่งหนี เผ่นหนี
 • the cabin in the woods    แย่งตาย ทะลุตาย