เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

babe zaharias แปล

การออกเสียง:
"babe zaharias" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เบบ ดิดริคสัน
  ซาฮาเรียส
  มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส
  ดิดริคสัน
  มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน
  เบบ ซาฮาเรียส
 • babe     1) n. เด็กทารก ที่เกี่ยวข้อง: เด็กไร้เดียงสา ชื่อพ้อง: baby,
 • zaharias     ดิดริคสัน เบบ ดิดริคสัน ซาฮาเรียส มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส เบบ
 • babe (film)    เบ๊บ หมูน้อยหัวใจเทวดา
 • babe (inf.)    n. exp. หญิงสาว [ying sāo]
 • babe didrikson    เบบ ซาฮาเรียส มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ดิดริคสัน มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส ซาฮาเรียส เบบ ดิดริคสัน
 • babe in arms    idm. ผู้บริสุทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ไร้เดียงสา
 • babe in the woods    idm. ผู้บริสุทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง: คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์
 • babe ruth    รูธ เบบ รูธ จอร์จ เฮอร์มาน รูธ
 • mildred ella didrikson zaharias    ดิดริคสัน มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส เบบ ดิดริคสัน ซาฮาเรียส เบบ ซาฮาเรียส มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน
 • babel    n. เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ ที่เกี่ยวข้อง: เสียงคุยกันอึกทึก ชื่อพ้อง: noise, racket
 • babel (film)    อาชญากรรม | ความหวัง | การสูญเสีย
 • babeldaob    บาเบลดาออบ
 • babesicidal drugs    ยาทริปพาโนซิดอล ซูรามิน สารต้านโปรโตซัว ยาบาบิไซซิดอล เมทาโทรนิดาโซล ไดเมทไตรดาโซล ควินาไพรามีน ไดไมนาซีน อะมิคาร์บาไลด์ ควินูโรเนียม