เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

babel แปล

การออกเสียง
"babel" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ
  ที่เกี่ยวข้อง: เสียงคุยกันอึกทึก ชื่อพ้อง: noise, racket
 • babel (film)    อาชญากรรม | ความหวัง | การสูญเสีย
 • ryan babel    ไรอัน บาเบิล
 • tower of babel    บาเบล หอคอยบาเบล
 • palembang bank sumsel babel    ปาเลมบัง บัง ซุมเซล บาเบล
 • มอดูล:babel    babel
 • babe zaharias    เบบ ดิดริคสัน ซาฮาเรียส มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส ดิดริคสัน มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน เบบ ซาฮาเรียส
 • babe ruth    รูธ เบบ รูธ จอร์จ เฮอร์มาน รูธ
 • babe in the woods    idm. ผู้บริสุทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง: คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์
 • babeldaob    บาเบลดาออบ
 • babe in arms    idm. ผู้บริสุทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ไร้เดียงสา
 • babesicidal drugs    ยาทริปพาโนซิดอล ซูรามิน สารต้านโปรโตซัว ยาบาบิไซซิดอล เมทาโทรนิดาโซล ไดเมทไตรดาโซล ควินาไพรามีน ไดไมนาซีน อะมิคาร์บาไลด์ ควินูโรเนียม
 • babe didrikson    เบบ ซาฮาเรียส มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ดิดริคสัน มิลเดรด เอลลา ดิดริคสัน ซาฮาเรียส ซาฮาเรียส เบบ ดิดริคสัน
 • babesiidae    วงศ์บาบีซีแด
ประโยค
 • หอคอยแห่งบาเบลปีเตอร์บรูเกลผู้อาวุโส 2106
  Tower of Babel, Peter Bruegel the Elder, 1563
 • เพราะว่าเราสร้างมันขึ้นมาด้วยน้ำมือของเราเอง ศูนย์กลางพลังงาน
  Because we built ourselves an electric Tower of Babel.
 • รับรองฉบับแปลไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย
  Authentication/Notary Service - Translation Services Thailand _ English & Chinese Translation Services in Bangkok, Phuket - Babel Translation
 • ศูนย์ รับแปลเอกสาร บาเบล
  Babel Translation Service Center
 • ศูนย์ รับแปลเอกสาร บาเบล
  All Rights Reserved © Babel Translation top
 • ศูนย์รับแปลเอกสารบาเบล
  Babel Translation Service Center
 • ในบางวัฒนธรรม มันเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลว หรือความพินาศ เช่น หอคอยบาเบลถูกเผา
  Uh, in some cultures, it symbolizes failure, or ruin, like Tower of Babel burning down.
 • มันสูงสามสิบเจ็ดฟุต
  I remember the Tower of Babel.
 • 10 การเริ่มต้นของอาณาจักรเขาคือเมืองบาเบล เมืองเอเรก เมืองอัคคัด และเมืองคาลเนห์ในแผ่นดินของชินาร์
  10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.
 • "กุญแจสำหรับไขไปสู่ภาษากลางที่หายไปในหอบาเบลนั้น สามารถสร้างขึ้นมาได้ใหม่จากการใช้ภาษาเอสเปรันโตเท่านั้น"
  "The key to a common language, lost in the Tower of Babel, can be constructed only through use of Esperanto."
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำนาม
 • a confusion of voices and other sounds