เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

babinski sign แปล

การออกเสียง:
"babinski sign" การใช้
คำแปลมือถือ
 • รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • babinski     รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • sign     1) n. สัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องหมาย, ป้าย ชื่อพ้อง: emblem,
 • babinski reflex    รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • be a sign of    บ่งบอก บอก
 • no sign (of)    X ไม่มีวี่แวว [mai mī wī waēo]
 • sign for    phrase. v. ยอมเซ็นชื่อเพื่อ
 • sign in    phrase. v. เซ็นชื่อเข้า ที่เกี่ยวข้อง: ลงชื่อเข้า คำตรงข้าม: sign out
 • sign in as    เข้าสู่ระบบเป็น
 • sign on    1) phrase. v. เซ็นชื่อเริ่มงาน ชื่อพ้อง: join up, sign on, sign up 2) phrase. v. เซ็นให้ถูกที่
 • there is a sign (of)    v. exp. - มีท่าที [mī] - มีทีท่า [mī]
 • anton–babinski syndrome    แอนตัน-บาบินสกีซินโดรม
 • sign-on and sign-off    การปิดสถานี
 • abbreviation sign    ฯ
 • affirmative sign    n. exp. สัญญาณตอบรับ [san yān tøp rap]
 • anusvara sign    n. นิคหิต [nik kha hit]