เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

babinski แปล

การออกเสียง:
"babinski" การใช้
คำแปลมือถือ
 • รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • babinski reflex    รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • babinski sign    รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • anton–babinski syndrome    แอนตัน-บาบินสกีซินโดรม
 • babies’-breath    ต้นเบบี้เบรท
 • babies    ทารก เด็กอ่อน เด็กที่อายุไม่ถึง 1 ขวบ
 • babiche    การผูกสาย สายผูก การร้อย
 • babi yar    บาบึนยาร์
 • babka    เค้กบับคา
 • babesiosis    โรคบาบีซิโอซีส
 • baboo    n. นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr.ในภาษาอังกฤษ) ชื่อพ้อง: babu
ประโยค
 • บาร์บินสกีกินดิเรกเป็นอาหารเช้า และขับถ่ายออกมาเป็นเคลิร์ก แมกซ์เวลล์
  Babinski eats Dirac for breakfast and defecates Clarke-Maxwell.
 • เธอจะบอกว่างานของประสาทวิทยา อย่างบาร์บินสกีเคยเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ของนักฟิสิกส์อย่าง เคลิร์ก แมกซ์เวลล์หรือดิเรกเหรอ
  Are you suggesting the work of a neurobiologist like Babinski could ever rise to the significance of a physicist like Clarke-Maxwell or Dirac?