เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

baboon แปล

การออกเสียง
พหูพจน์: baboons   
"baboon" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
  ชื่อพ้อง: ape
 • chacma baboon    ลิงบาบูน
 • yellow baboon    ลิงบาบูนเหลือง
 • baboo    n. นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr.ในภาษาอังกฤษ) ชื่อพ้อง: babu
 • babka    เค้กบับคา
 • baboons    ลิงบาคูน ลิง ลิงมะคาค ลิงมาร์มอเสท
 • babinski sign    รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • baborów    บาบอรุฟ
 • babinski reflex    รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • babri masjid    มัสยิดบาบรี
 • babinski    รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • babs olusanmokun    บาบส์ โอลูซันโมกุน
ประโยค
 • งั้นก็ขอให้โชคดีนะ ลูกชายของ "เบิร์ท ใจบาบูน ฮัมเมิล"
  Well, good luck with that, son of Burt "Baboon Heart" Hummel.
 • ลิงบาบูนต้องติดตาม ของลำดับทางสังคมของกลุ่ม
  A baboon must keep track of the troop's social pecking order.
 • ฉันเป็นเหมือนลิงบาบูนที่ไม่รู้จักพอ ตอนอยู่ในห้องนอน
  I'm like an insatiable baboon in the bedroom.
 • เร็ว! ออกไปไอ้พวกลิงขี้เกียจสันหลังยาว
  Get up and do some exercises you lazy baboons!
 • หลังจากที่เจอแต่สาวนิโกรกับลิงบาบูน
  After all the negresses and baboons.
 • สมองบาบูน กับ ท้องของแมงมุมแม่ม่ายดำ
  Baboon brains plus black widow abdomen."
 • และบางทีอาจจะต้องไปขอมาจากลิงบาบูน
  And he might have got it from a baboon.
 • บาบูนที่ไหนสักที่ตรงนั้นเกาก้นอยู่
  Somewhere there's a baboon scratching his ass.
 • โอ้ท่อลงคุณลิงบาบูนใหญ่ นี้ไม่เจ็บ
  Oh, pipe down, you big baboon. This doesn't hurt.
 • เบิร์ท ฮัมเมิลกับหัวใจบาบูนของเขา
  Burt Hummel and his baboon heart.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำนาม
 • large terrestrial monkeys having doglike muzzles