เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

bachelor แปล

สัทอักษรสากล: [ 'bætʃələ ]  การออกเสียง
พหูพจน์: bachelors   
"bachelor" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. บัณฑิต
  ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ได้รับปริญญาตรี ชื่อพ้อง: graduate
  2) n. ชายโสด
  ที่เกี่ยวข้อง: คนโสด ชื่อพ้อง: unmarried man, single man
 • bachelor of ...    n. exp. - ปริญญาตรีทาง... [pa rin yā trī thāng ...] - ปริญญาตรีทางด้าน... [pa rin yā trī thāng dān ...]
 • the bachelor    เดอะ แบชเชอเลอร์ ผู้ชายหัวใจเวอร์จิ้น
 • bachelor girl    สาวโสด หญิงโสด ผู้หญิงโสด
 • bachelor of accountancy    บัญชีบัณฑิต บช.บ.
 • bachelor of accounting    n. exp. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) [ban chī ban dit]
 • bachelor of agriculture    กส.บ. เกษตรศาสตรบัณฑิต
 • bachelor of architecture    n. exp. - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [sa thā pat ta ya kam sāt ban dit]
 • bachelor of arts    อักษรศาสตรบัณฑิต อ.บ.
 • bachelor of commerce    n. exp. พาณิชยศาสตร์บัณฑิต [phā nit cha ya sāt ban dit]
 • bachelor of divinity    ศาสนศาสตร์บัณฑิต
 • bachelor of education    คุรุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต
 • bachelor of engineering    n. exp. วิศวกรรมบัณฑิต [wit sa wa kam]
 • bachelor of laws    n. เนติบัณฑิต [nē ti ban dit]
 • bachelor of letters    อักษรศาสตรบัณฑิต
 • bachelor of literature    วรรณคดีบัณฑิต
ประโยค
 • เรามาลองกินไอศครีมรสต่างๆ สำหรับงานปาร์ตีสละโสด
  We're gonna pick out the ice cream flavors for the bachelor party.
 • ทำไมนายดื่มหนักขนาดนี้? นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมควรทำ
  Why did you drink so much? Isn't that what you're supposed to do at a bachelor party?
 • หมายถึงในฐานะนักหนังสือพิมพ์ ไม่ใช่ในฐานะชายโสด
  I meant as a journalist, not a bachelor.
 • ดีแล้วที่คุณ จะได้ไม่ต้องห่วงว่าสามีจะนอนที่ไหน
  GOOD FOR YOU FOR NOT WORRYING ABOUT YOUR HUSBAND'S BACHELOR PAD.
 • โอ พูดถึงแอตแลนติคซิตี้ เหมาะสำหรับปาร์ตี้สละโสด
  Ooh, speaking of Atlantic City, perfect place for a bachelor party.
 • แกพูดขึ้นมาก็ดี เพราะว่า มื้อนี้คือปาร์ตี้สละโสด
  I'm glad you brought that up, because this is the bachelor party.
 • เขาต้องการจะมีเหตุผล ที่จะยุ่งกับปาร์ตี้สละโสด
  He needs to have a reason to be into a bachelor party?
 • ฉันจัดงานปาร์ตี้สละโสดของฉัน ที่ มีราจ ในลาสเวกัส
  I held my bachelor party at the Mirage in Las Vegas.
 • โอ และคุณตำหนิ ซีไอเอได้ สำหรับปาร์ตี้ชายโสดของผม
  Oh, and you can blame the CIA for my bachelor party.
 • วันวารอันอ้างว้างเช่นคนโสดมีอันต้องยุติเสียแล้ว
  My lonesome bachelor days are over.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a man who has never been married
  ชื่อพ้อง: unmarried man,

 • a knight of the lowest order; could display only a pennon
  ชื่อพ้อง: knight bachelor, bachelor-at-arms,

 • คำกริยา
 • lead a bachelor''s existence
  ชื่อพ้อง: bach,