เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ban had lek แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. prop.
  บ้านหาดเล็ก [Bān Hāt Lek]
 • ban     1) vt. ห้าม ที่เกี่ยวข้อง: สั่งห้าม ชื่อพ้อง: veto, bar 2) n.
 • had     aux. กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ
 • lek     [lek] n. prop. เล็ก [Lek]
 • ban hat lek    n. prop. บ้านหาดเล็ก [Bān Hāt Lek]
 • was had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: been had
 • albanian lek    เลกแอลเบเนีย
 • hat lek    n. prop. บ้านหาดเล็ก [Bān Hāt Lek]
 • kosa lek    เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)
 • lek nana    n. prop. เล็ก นานา
 • muak lek    n. prop. - มวกเหล็ก [Mūak Lek] - อ.มวกเหล็ก [Am phoē Mūak Lek] - อำเภอมวกเหล็ก [Am phoē Mūak Lek]
 • sak lek    n. prop. - สากเหล็ก [Sāk Lek] - อ.สากเหล็ก [Am phoē Sāk Lek] - อำเภอสากเหล็ก [Am phoē Sāk Lek]
 • saphan lek    n. prop. สะพานเหล็ก [Sa phān Lek]
 • been had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: was had
 • had bangtao    n. prop. หาดบางเทา [Hāt Bāng Thao]
 • had best    ทำให้ดีที่สุด