เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

banghwa bridge แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • สะพานพังฮวา
 • bridge     1) n. สะพาน 2) n. ตัวเชื่อม ที่เกี่ยวข้อง: สะพาน 3) n.
 • adam's bridge    รามเสตุ
 • angostura bridge    สะพานแองโกสตูรา
 • arch bridge    สะพานแบบโค้ง
 • auction bridge    อ็อกชั่นบริดจ์
 • augustus bridge    สะพานเอากุสตุส
 • bailey bridge    สะพานไบลีย์
 • bascule bridge    สะพานยกปิดเปิดได้
 • base of a bridge    n. หัวสะพาน [hūa sa phān]
 • bateau bridge    สะพานลอยน้ำ
 • bayonne bridge    สะพานบายอนน์
 • beam bridge    สะพานแบบคาน
 • beiley bridge    สะพานที่ทำขึ้นเป็นท่อนๆ ใช้ประกอบและถอดออกจากกันได้ คิดขึ้นโดย Bsiley วิศวกรชาวอังกฤษ
 • bhumibol bridge    n. prop. สะพานภูมิพล [Sa phān]
 • bridge (instrument)    หย่อง