เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

be accused (with) แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  ต้องคดี [tǿng kha dī]
 • be accused     1. v. ต้องหา [tǿng hā] 2. v. exp. ถูกฟ้อง [thūk føng]
 • accused     1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted,
 • be accused of    v. exp. ต้องหาว่า [tǿng hā wā]
 • the accused    จําเลย ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกสงสัย ผู้ต้องสงสัย
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
 • be wrongly accused    v. exp. ถูกใส่ความ [thūk sai khwām]
 • beat up the accused    v. exp. ซ้อมผู้ต้องหา [søm phū tǿng hā]
 • defend an accused    v. exp. - แก้คดีให้แก่จำเลย [kaē kha dī hai kaē jam loēi] - แก้ต่างให้แก่จำเลย [kaē tāng hai kaē jam loēi]
 • question an accused    v. exp. ซักจำเลย [sak jam loēi]
 • the accused denied everything    n. exp. จำเลยให้การปฏิเสธ [jam loēi hai kān pa ti sēt]
 • be accursed    จัญไร จังไร เลวทราม
 • be accurate    v. - จำหุด - ถูกต้อง [thūk tǿng] - เป๊ะ [pe] - แม่นยำ [maen yam]
 • be accustomed    1. v. - คุ้น [khun] - คุ้นเคย [khun khoēi] - เคย [khoēi] 2. v. exp. กลายเป็นนิสัย [klāi pen ni sai]
 • be accountable for    v. รับผิดชอบ [rap phit chøp]
 • be accustomed (to)    v. exp. เคยชิน [khoēi chin]
 • be accountable (to)    v. exp. เอาผิดได้ [ao phit dāi]