เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

be at attention แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • idm. แถวตรง (ทางทหาร)
  ที่เกี่ยวข้อง: ยืนตรง ชื่อพ้อง: stand at
 • be at     1) phrase. v. มุ่งหมายที่จะ ที่เกี่ยวข้อง: ตั้งเป้าเพื่อ,
 • attention     1) n. การคำนึงถึง ที่เกี่ยวข้อง: การพิจารณาอย่างสนใจ 2) n.
 • attention please    xp โปรดทราบ [prōt sāp]
 • attention span    ช่วงเวลาจดจ่อ สมาธิ
 • attention-getting    น่าดึงดูด ซึ่งดึงดูดความสนใจ
 • attract attention    v. ฮือฮา [heū hā]
 • bring to attention    1) idm. ยืนตรง (ทางทหาร) ที่เกี่ยวข้อง: ทำแถวตรง ชื่อพ้อง: stand at 2) idm. ทำให้สังเกตุเห็น ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มองเห็น, ทำให้สะดุดตากับ ชื่อพ้อง: come to
 • call attention    1. v. เตือน [teūoen] 2. v. exp. เตือนสติ [teūoen sa ti]
 • call attention to    idm. ทำให้สนใจ
 • catch attention    v. exp. - ดึงดูดความสนใจ [deung dūt khwām son jai] - เรียกร้องความสนใจ [rīek røng khwām son jai]
 • center of attention    จุดสนใจ ศูนย์รวมความสนใจ
 • centre of attention    จุดสนใจ
 • close attention    ความห่วงใย
 • direct attention    ท้วง
 • draw attention    v. exp. ดึงดูดความสนใจ [deung dūt khwām son jai]