เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

be attractive แปล

การออกเสียง:
"be attractive" การใช้
คำแปลมือถือ
 • v.
  - เข้าที [khao thī]
  - น่าชม [nā chom]
  - สวยหยาดเยิ้ม [sūay]
ประโยค
 • ผู้หญิงจะดูน่าสนใจก็เมื่อตอนอยู่ในออ้มแขนคุณ
  Women can be attractive when they are in your arms
 • โรงเรียน. เธอเป็นคนที่น่าดึงดูดฉลาดและอ่อนไหว เธอ
  school. She was attractive, intelligent and sensitive. She
 • ฉันถูกผูกติดกับคนพิลึก อย่างนาย น่ารัก โง่ ซื่อสัตย์ และ
  I got hitched to a dork, just like you- sweet, dumb, loyal, a mutt- and that was attractive.
 • ถ้าเธอหน้าตาน่ารัก จะตัวเล็กหน่อยก็ได้ แต่เธอต้องหุ่นดี
  It doesn't matter if she's not very tall but she must be attractive.
 • ซุ้มโลหะควรมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ
  Porch of metal should be attractive and reliable
 • ไปด้วยเล็งมาก นี่ไม่ใช่น้ำมันมีเสน่ห์ไม่ได้ทำงานเสร็จแล้ว.........
  Get too pointed. This is not a river, it was attractive finished not working.........
 • 5) สามารถโฆษณาในด้านหน้าของร้านค้าของคุณในเวลากลางคืนจะน่าสนใจ
  5)Can heve a ad in the front of your shop,at night,it will be attractive.
 • 4) สามารถโฆษณาในด้านหน้าของร้านค้าของคุณในเวลากลางคืนจะน่าสนใจ
  4)Can heve a ad in the front of your shop,at night,it will be attractive.
 • สามารถ ที่เหมาะสมกับ ผู้หญิง สำหรับสำนักงาน ที่จะเป็น ที่น่าสนใจ?
  Can women's suits for the office to be attractive ?
 • ไปด้วยเล็งมาก กาแล็คซี่นี้แสดงออก 999 มันมีเสน่ห์ไม่ได้ทำงานเสร็จแล้ว.........
  Get too pointed. This Galaxy Express 999, it was attractive finished not working.........
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4