เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

be decorated with mother-of-pearl inlay แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  ตกแต่งด้วยลายประดับมุก [pra dap muk]
 • be decorated     v. ทรงเครื่อง [song khreūang]
 • decorated     ['dek(ə)reɪtɪd] adj. - ขจิต [kha jit] - ตกแต่ง [tok taeng] -
 • mother-of-pearl     n. หอยมุก
 • mother-of-pearl inlay     n. exp. การประดับมุก [kān pra dap muk]
 • inlay     1) n. การฝัง ที่เกี่ยวข้อง: การเลี่ยม ชื่อพ้อง: decoration 2) vt.
 • mother of pearl    หอยมุกด์ ใช้ทำสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เช่นกระดุม ฯลฯ
 • mother-of-mother-of-pearl    n. เปลือกมุก หอยมุก
 • cabinet inlaid with mother-of-pearl    n. exp. ตู้ประดับมุก [tū pra dap muk]
 • inlaid with mother of pearl    adj. ฝังมุก [fang muk]
 • mother-of-pearl cloud    n. exp. เมฆมุก [mēk muk]
 • mother-of-pearl inlaid door panels    n. exp. บานประตูประดับมุก [bān pra tū pra dap muk]
 • decorated (with)    adj. ประดับประดา [pra dap pra dā]
 • pearl    1) n. ไข่มุก 2) n. รูปทรงไข่มุก ชื่อพ้อง: bead, drop 3) n. สีมุก ที่เกี่ยวข้อง: สีไข่มุก, สีออกขาวนวล ชื่อพ้อง: bone, ivory, off-white 4) n. ที่มีกระแสน้ำไหลวน (แม่น้ำ) ชื่อพ้อง: purl
 • inlay with gold    v. คร่ำทอง [khram thøng]
 • inlay with silver    v. คร่ำเงิน [khram ngoen]