เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

be decorated แปล

การออกเสียง:
"be decorated" การใช้
คำแปลมือถือ
 • v.
  ทรงเครื่อง [song khreūang]
ประโยค
 • ขณะที่บางคนยุ่งอยู่เพื่อจะโชว์กล่องการแสดงพวกเขา
  While someone was about to show their box, another one was being decorated.
 • นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่งรูเล็ก ๆ ด้วยเครื่องปัก
  A small hole can also be decorated with machine embroidery.
 • ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่สามารถตกแต่งด้วยสวนเหล็กดัด?
  What products can be decorated with wrought-iron garden?
 • สามารถตกแต่งรถเพื่อเพิ่มความสวยงามและการป้องกัน
  Can be decorated the car to increase beauty and protection.
 • สามารถตกแต่งรถเพื่อเพิ่มความงามและการป้องกัน
  Can be decorated the car to increase beauty and protection.
 • สามารถตกแต่งรถเพื่อเพิ่มความสวยงามและ ป้องกันกันชน
  Can be decorated the car to increase beauty and protect the bumper against collision.
 • สามารถตกแต่งรถเพื่อเพิ่มความงามและแฟชั่นได้
  Can be decorated the car to increase beauty and fashion.
 • และผมคิดว่าสิ่งที่เป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อฉันไปฉุกเฉิน!
  And what is it to be decorated when you go there!
 • สแตนเลสสตีลตกแต่งลายสามารถตกแต่งรถเพื่อเพิ่มความงาม
  Stainless steel trim stripe can be decorated the car to increase beauty.
 • สามารถตกแต่งรถเพื่อเพิ่มความงามและป้องกันด้านหลังได้
  Can be decorated the car to increase beauty and protect the rear bumper.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5