เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

be grey แปล

การออกเสียง:
"be grey" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อึมครึม
  ครื้มฝน
  ครึ้ม
  มืดครึ้ม
 • grey     1) adj. สีเทา ที่เกี่ยวข้อง: เทา ชื่อพ้อง: gray 2) n. สีเทา
 • anne grey    แอน เกรย์
 • ash grey    สีเทาเงิน
 • ash-grey    ขี้เถ้า ที่มีสีขี้เถ้า
 • ashen-grey    สีขี้เถ้า สีเทาแก่
 • black-grey    เทาเข้ม
 • blackish-grey    เทาเข้ม
 • blue-grey    เทาอมน้ำเงิน
 • bluish grey    adj. สีสวาด [sī sa wāt]
 • bluish-grey    เทาอมน้ำเงิน
 • brown-grey    เทาอมน้ำตาล
 • brownish-grey    เทาอมน้ำตาล
 • cgp grey    ซีจีพี เกรย์
 • charcoal grey    สีเทาเข้ม
 • charcoal-grey    ที่มีสีเทาชาร์โคล
ประโยค
 • 3 คลิก OK > OK เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ และเซลล์มีสีเทาขึ้นอยู่กับค่าคอลัมน์อื่น
  Click OK > OK to close the dialogs. And the cells have been greyed out based on another column values.
 • สีเคลือบอาจมีสีเทาหรือน้ำตาล
  ​Glaze color can be grey or brown .
 • 2) สีเคลือบบุชชิ่งหม้อแปลง 20kV 2000A สามารถเป็นสีเทาน้ำตาลหรือตามความต้องการของลูกค้า
  2) the 20kV 2000A transformer bushing glaze color can be grey , brown or as per customer's requirement.
 • 2 ชิ้นส่วนฉนวนทำด้วยอลูมิเนียมพอร์ซเลน C120 เคลือบจะส่องแสงและปราศจากข้อบกพร่อง สีอาจเป็นสีเทาสีน้ำตาลหรือสีขาว
  2 the insulation parts are made of high aluminum porcelain C120 . glaze are shinning and free of defect . color can be grey , brown or white .
 • ส่วนฉนวนใช้อลูมิเนียมพอร์ซเลนสูง C130 พื้นผิวพอร์ซเลนครอบคลุมชั้นของสีเคลือบแข็งและส่องแสง, สีสามารถเป็นสีเทา, สีน้ำตาล
  The insulation part use high aluminum porcelain C130 . the porcelain surface covered a layer of hard and shinning glaze , color can be grey , brown .
 • ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น 1-3 เพื่อใช้สูตรลงใน การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วเซลล์ในคอลัมน์ A จะเป็นสีเทาขึ้นอยู่กับตัวเลือกในคอลัมน์ B
  Repeat above step 1-3 to apply a formula into the Conditional Formatting feature, and then the cell in column A will be greyed out based on the choice in column B.
 • 2 พอร์ซเลนส่วนฉนวนกันความร้อนใช้อลูมิเนียมพอร์ซเลนสูง C130, พื้นผิวพอร์ซเลนครอบคลุมชั้นของสีเคลือบแข็งและเงางามสามารถสีเทา, สีน้ำตาลหรือสีขาว
  2 Porcelain the insulation part use high aluminum porcelain C130 , the porcelain surface covered a layer of hard and shinning glaze , color can be grey , brown or white .
 • ส่วนฉนวนเซรามิคใช้อลูมิเนียมพอร์ซเลน C120 พื้นผิวพอร์ซเลนครอบคลุมชั้นเคลือบเงางาม, สีสามารถเป็นสีเทาสีน้ำตาลหรือสีขาวหรือตามข้อกำหนดของลูกค้า
  the ceramic insulation part use high aluminum porcelain C120 . the porcelain surface covered a layer of shinning glaze , color can be grey , brown or white or as per customer's specifications.