เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

be intimate แปล

การออกเสียง:
"be intimate" การใช้
คำแปลมือถือ
 • v.
  - คุ้นเคย [khun khoēi]
  - สนิทสนม [sa nit sa nom]
 • intimate     1) adj. คุ้นเคย ที่เกี่ยวข้อง: ใกล้ชิด, สนิทสนม ชื่อพ้อง: close,
 • be intimate with    v. มักคุ้น [mak khun]
 • intimate to    phrase. v. ประกาศให้ทราบ ที่เกี่ยวข้อง: บอกเป็นนัยกับ, แจ้งให้ทราบ ชื่อพ้อง: hint to
 • be on intimate terms with    สนิท ชอบพอ คุ้นเคย คุ้น สนิทสนม ซี้
 • intimate 1    ใกล้ชิด เพื่อนสนิท ที่เป็นส่วนตัว คุ้นเคย สนิทสนม
 • intimate 2    แจ้ง บอกใบ้ บอก ประกาศ พูดเป็นนัย
 • intimate associate    เกลอ
 • intimate companion    เพื่อนสนิท คู่หู เพื่อนเกลอ เพื่อนซี้
 • intimate friend    1. n. - คู่หู [khū hū] - เพื่อนเกลอ [pheūoen kløe] - เพื่อนคู่หู [pheūoen khū hū] 2. n. exp. - คู่ซี้ [khū sī] - เพื่อนซี้ [pheūoen sī] - เพื่อนสนิท [pheūoen sa nit]
 • intimate friends    n. กากี่นั้ง
 • intimate relation    n. exp. ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง [khwām sam phan leuk seung]
 • be on intimate terms with someone    v. เข้านอกออกใน [khao nøk øk nai]
 • become intimate sexually    v. ได้เสีย [dāi sīa]
 • have an intimate chat    จับเข่าคุยกัน
 • have been intimate    v. ได้เสีย [dāi sīa]
ประโยค
 • ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก
  I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.
 • พวกเราไม่ได้พูดเป็นนัยถึงใคร ผมรักราเชล
  We might not have been intimate anymore, but I loved Rachel.
 • ผมหมายถึงว่า นั่นมันใกล้ิชิดกันมากเลยนะ
  I mean, that was... that was intimate.
 • พูดถึงเรื่องนี้ ควิน รอยแดงนั่นมันอะไร
  Speaking of being intimate... What's with the hickey, Quinn?
 • บางคนชอบถ่ายคลิป ตอนจู๋จี๋กับคู่ขา
  Some people enjoy videotaping themselves being intimate with a partner.
 • กับอะไรที่เขียน "พานาโซนิค"ไว้ข้างๆ
  I don't think that I want to be intimate with anything that has "Panasonic" written on it.
 • เพราะฉันไม่เคยรู้สึกสนิทกับใคร
  Because I have never felt less like being intimate with someone and either you can't tell or you just don't care.
 • มันลึกซึ้ง และก็ใกล้ชิดมากเลย
  It was intense, and it was intimate.
 • หนุ่มหล่อ การล่อลวง ลึกซึ้ง
  gay guys like being intimate in various places
 • ผมแค่อยากใกล้ชิดกับเมียผม
  ! I'm trying to be intimate
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2