เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

be on the watch แปล

การออกเสียง:
"be on the watch" การใช้
คำแปลมือถือ
 • v.
  - ระแวดระวัง [ra wēt ra wang]
 • be on     1) phrase. v. ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า) ที่เกี่ยวข้อง: เปิดอยู่,
 • on the     ออกรายการโทรทัศน์ ออกรายการทีวี ออกโทรทัศน์
 • on the watch     ไหวตัว ไม่สามารถหลับได้ เฝ้า ไม่ได้หลับ ตื่นอยู่ ตื่นตัว
 • watch     1) n. นาฬิกาข้อมือ 2) n. การเฝ้าดู ที่เกี่ยวข้อง: การเฝ้าระวัง
 • on the watch for    idm. ตื่นตัวต่อบางคนหรือบางสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: เฝ้าระวังบางคนหรือบางสิ่ง
 • watch for    phrase. v. มองหา ที่เกี่ยวข้อง: หา
 • analog watch    นาฬิกาข้อมืออนาล็อก
 • apple watch    แอปเปิลวอตช์
 • close watch    การตรวจตรา การควบคุมดูแล
 • day watch    คนทำงานกะกลางวัน คนทำงานกะเช้า
 • death watch    การเฝ้าพยาบาลก่อนตาย
 • digital watch    นาฬิกาข้อมือดิจิตอล
 • dive watch    n. exp. นาฬิกาดำน้ำ [nā li kā dam nām]
 • diving watch    n. exp. นาฬิกาดำน้ำ [nā li kā dam nām]
 • first watch    ยามแรก ปฐมยาม ยามต้น
ประโยค
 • + ภารกิจเฝ้าระวัง : พื้นที่เฝ้าระวังน้ำในเขตสังฆมณฑลกรุงเทพ
  + Be on the watch for flood risk areas in Archdiocese of Bangkok.