เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

be wrongly accused แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  ถูกใส่ความ [thūk sai khwām]
 • wrongly     adv. อย่างผิดพลาด ชื่อพ้อง: unfairly, wrongfully, badly,
 • accused     1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted,
 • be accused    1. v. ต้องหา [tǿng hā] 2. v. exp. ถูกฟ้อง [thūk føng]
 • be accused (with)    v. exp. ต้องคดี [tǿng kha dī]
 • be accused of    v. exp. ต้องหาว่า [tǿng hā wā]
 • the accused    จําเลย ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกสงสัย ผู้ต้องสงสัย
 • accuse wrongly    1. v. พาโล [phā lō] 2. v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • testify wrongly    ให้การเท็จ
 • use wrongly    v. exp. ใช้ในทางที่ผิด [chai nai thāng thī phit]
 • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
 • beat up the accused    v. exp. ซ้อมผู้ต้องหา [søm phū tǿng hā]
 • defend an accused    v. exp. - แก้คดีให้แก่จำเลย [kaē kha dī hai kaē jam loēi] - แก้ต่างให้แก่จำเลย [kaē tāng hai kaē jam loēi]
 • question an accused    v. exp. ซักจำเลย [sak jam loēi]
 • the accused denied everything    n. exp. จำเลยให้การปฏิเสธ [jam loēi hai kān pa ti sēt]
 • be wrong    1. v. ผิด [phit] 2. v. exp. - ผิดพลาด [phit phlāt] - มีความผิด [mī khwām phit]
 • be written on someone's face    idm. มองเห็นได้ชัดเจน (จากสีหน้า)