เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

beano แปล

การออกเสียง
"beano" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เกมบิงโก
 • beanie    n. หมวก (สวมพอดีศีรษะ) ชื่อพ้อง: skullcap
 • beanhead    sl. คนติดยา
 • beanpole    n. ไม้ค้ำต้นถั่ว
 • beanfeast    งานเลี้ยง งานปาร์ตี้ เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj กีฬาเสี่ยงโชค งานสังสรรค์
 • beans    ที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนา ดายหญ้า หญ้าแห้งดังกล่าว ทำลายหรือฆ่าอย่างไม่ปรานีหรือเป็นจำนวนมาก เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา ตัดหญ้า ถั่ว
 • beanery    sl. ร้านอาหารราคาถูก
 • beanshooter    หลอดเป่าเมล็ดถั่วของเด็ก หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
 • beaner    การขว้างลูกใส่หัวผู้ตี
 • beanstalk    n. ต้นถั่ว
ประโยค
 • อีกที่หนึ่ง ครอบครัวสวอนก็กำลังออกเดินทาง และไม่มีอะไรบอกถึงช่วงเวลาครอบครัว อันมีค่าเท่าการไปเยี่ยมจุดเริ่มต้น
  Elsewhere, the Swan family Beano was underway and nothing says quality time like a visit to the spot where it all began.
ความหมาย
  คำนาม
 • a game in which numbered balls are drawn at random and players cover the corresponding numbers on their cards
  ชื่อพ้อง: lotto, bingo, keno,