เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

beans แปล

การออกเสียง:
"beans" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนา
  ดายหญ้า
  หญ้าแห้งดังกล่าว
  ทำลายหรือฆ่าอย่างไม่ปรานีหรือเป็นจำนวนมาก
  เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา
  ตัดหญ้า
  ถั่ว
 • adsuki beans    ถั่วอัดซูกิ ถั่วอาซูกิ
 • adzuki beans    ถั่วอาซูกิ ถั่วอัดซูกิ
 • asparagus beans    ถั่วฝักยาว
 • azuki beans    ถั่วอัดซูกิ ถั่วอาซูกิ
 • bonavist beans    ถั่วแปป
 • broad beans    ถั่วปากอ้า ถั่วฟาบา
 • bush beans    ถั่วแขกเลี้อย ถั่วแขก ถั่วแฮริคอต ถั่วแดงหลวง
 • carob beans    คารอบส์ ถั่วโลคัส คารอบบีน
 • castilla beans    ถั่วพุ่ม
 • castor beans    ละหุ่ง
 • cluster beans    ถั่วกัว
 • cocoa beans    เมล็ดโกโก้
 • coffee beans    เมล็ดกาแฟ
 • common beans    ถั่วแดงหลวง ถั่วแฮริคอต ถั่วแขก ถั่วแขกเลี้อย
 • congo beans    ถั่วแระต้น