เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

beanshooter แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • หลอดเป่าเมล็ดถั่วของเด็ก
  หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
 • beans    ที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนา ดายหญ้า หญ้าแห้งดังกล่าว ทำลายหรือฆ่าอย่างไม่ปรานีหรือเป็นจำนวนมาก เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา ตัดหญ้า ถั่ว
 • beanpole    n. ไม้ค้ำต้นถั่ว
 • beanstalk    n. ต้นถั่ว
 • beano    เกมบิงโก
 • beantown    เมืองบีนทาวน์ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ กรุงบีนทาวน์ เมืองหลวงมลรัฐแมสซาชูเซตส์
 • beanie    n. หมวก (สวมพอดีศีรษะ) ชื่อพ้อง: skullcap
 • beany    ห่วงหนังสติ๊ก
 • beanhead    sl. คนติดยา
 • beap    บีป