เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

beany แปล

การออกเสียง
"beany" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ห่วงหนังสติ๊ก
 • beantown    เมืองบีนทาวน์ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ กรุงบีนทาวน์ เมืองหลวงมลรัฐแมสซาชูเซตส์
 • beanstalk    n. ต้นถั่ว
 • beap    บีป
 • beanshooter    หลอดเป่าเมล็ดถั่วของเด็ก หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
 • bear    1) vt. ทน ที่เกี่ยวข้อง: อดทน, ทนทาน ชื่อพ้อง: endure 2) vt. ให้กำเนิด ที่เกี่ยวข้อง: คลอดลูก ชื่อพ้อง: born 3) vt. จดจำไว้ใน่ใจ ที่เกี่ยวข้อง: ระลึก 4) vt. พยุง ที่เกี่ยวข้อง: ค
 • beans    ที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนา ดายหญ้า หญ้าแห้งดังกล่าว ทำลายหรือฆ่าอย่างไม่ปรานีหรือเป็นจำนวนมาก เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา ตัดหญ้า ถั่ว
 • bear (a child)    v. คลอด [khløt]
 • beanpole    n. ไม้ค้ำต้นถั่ว
 • bear a charmed life    ยืนยง อยู่ยง อยู่ยงคงกระพัน คงทน
ความหมาย
  คำนาม
 • a small skullcap; formerly worn by schoolboys and college freshmen
  ชื่อพ้อง: beanie,