เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

beap แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • บีป
  • beany    ห่วงหนังสติ๊ก
  • beantown    เมืองบีนทาวน์ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ กรุงบีนทาวน์ เมืองหลวงมลรัฐแมสซาชูเซตส์
  • bear    1) vt. ทน ที่เกี่ยวข้อง: อดทน, ทนทาน ชื่อพ้อง: endure 2) vt. ให้กำเนิด ที่เกี่ยวข้อง: คลอดลูก ชื่อพ้อง: born 3) vt. จดจำไว้ใน่ใจ ที่เกี่ยวข้อง: ระลึก 4) vt. พยุง ที่เกี่ยวข้อง: ค
  • beanstalk    n. ต้นถั่ว
  • bear (a child)    v. คลอด [khløt]
  • beanshooter    หลอดเป่าเมล็ดถั่วของเด็ก หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
  • bear a charmed life    ยืนยง อยู่ยง อยู่ยงคงกระพัน คงทน
  • beans    ที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนา ดายหญ้า หญ้าแห้งดังกล่าว ทำลายหรือฆ่าอย่างไม่ปรานีหรือเป็นจำนวนมาก เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา ตัดหญ้า ถั่ว
  • bear a grudge    v. ถือโกรธ [theū krōt]