เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

beautician แปล

สัทอักษรสากล: [ bju:'tiʃən ]  การออกเสียง
"beautician" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ช่างเสริมสวย
  ชื่อพ้อง: make-up artist
 • beauteousness    ความสะสวย ความน่ารัก ความสวยงาม
 • beauteous    adj. ที่สวยงาม ที่เกี่ยวข้อง: น่ามอง ชื่อพ้อง: beautiful คำตรงข้าม: ugly
 • beautification    n. การเสริมสวย ที่เกี่ยวข้อง: การเสริมความงาม
 • beauteen    TM บิวทีน
 • beautified    adj. อ่า [ā]
 • beaut    n. สิ่งที่โดดเด่น (คำสแลง)
 • beautifier    เครื่องสําอาง
 • beaumontia murtonii    n. กำลังช้างสาร [kam lang chāng sān]
 • beautifu l    adj. พริ้ง [phring]
ประโยค
 • 6) เมื่อถอดโปรดปรึกษาช่างเสริมสวยแบบมืออาชีพเสมอ
  6) when removing, please always consult your professional beautician.
 • 6) เมื่อถอดโปรดปรึกษาช่างเสริมสวยแบบมืออาชีพเสมอ
  6) When removing, please always consult your professional beautician.
 • ฉันจำเป็นต้องไปหาช่างเสริมสวยเป็นประจำหรือไม่?
  Do I need to visit a beautician on a regular basis?
 • 6) เมื่อถอดโปรดปรึกษาช่างเสริมสวยมืออาชีพของคุณ
  6) When removing, please always consult your professional beautician.
 • คุณช่างเสริมสวย ตุ๊กตาบาร์บี้ขอให้คุณปรับปรุง
  You are a beautician. Barbie requests you to do a makeover.
 • เมื่อถอดออกโปรดปรึกษาช่างเสริมสวยมืออาชีพของคุณเสมอ
  When removing, please always consult your professional beautician.
 • วิธีสร้างช่างเสริมสวยฟิตเนสที่สมบูรณ์แบบ
  How to build the perfect fitness beautician
 • จะไปเยี่ยมช่างเสริมสวยผู้ป่วยส่วนใหญ่ตระหนักถึงสิ่งที่
  Going on a visit to the beautician, most patients are firmly aware of what
 • ฟรีเซ็กซ์เป็นทางเลือกแทนความสัมพันธ์
  4 homemade shine masks to replace a visit to a beautician
 • ช่างเสริมสวยและกล่องเครื่องประดับ
  beautician and jewelry box;
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำนาม
 • someone who works in a beauty parlor
  ชื่อพ้อง: cosmetician,