เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

beauty treatment แปล

การออกเสียง:
"beauty treatment" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การเสริมความงาม
  การนวดหน้า
  การบํารุงผิวหน้า
 • beauty     1) n. ความสวยงาม ที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม
 • treatment     1) n. การทำให้คืนสภาพ ที่เกี่ยวข้อง: การบำบัด, การรักษา 2) n.
 • do beauty treatment    ชําระล้าง ขัดถู ล้าง ขัดสีฉวีวรรณ
 • give oneself a beauty treatment    v. exp. ขัดสีฉวีวรรณ [khat sī cha wī wan]
 • acid treatment    n. exp. การบำบัดด้วยกรด [kān bam bat dūay krot]
 • alkali treatment    การปฏิบัติโดยใช้ด่าง
 • anaerobic treatment    การบําบัดโดยปฏิกิริยาที่ไม่ใช้ออกซิเจน การย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจน
 • ashley treatment    กรณีการรักษาแอชลีย์
 • diet treatment    สารอาหารบําบัด โภชนบําบัด การรักษาโรคโดยใช้อาหาร
 • disease treatment    การบําบัดโรค การรักษาโรค
 • drug treatment    n. exp. - การบำบัดด้วยยา [kān bam bat dūay yā] - การรักษาด้วยยา [kān rak sā dūay yā]
 • have a treatment    รักษา เยียวยา รักษ์
 • have treatment    v. exp. รักษาตัว [rak sā tūa]
 • heat treatment    การปรับปรุงคุณสมบัติโลหะด้วยความร้อน
 • ill treatment    n. ทารุณกรรม [thā run na kam]
ประโยค
 • สปา, ดอกไม้, โรงงาน, น้ำมันหอมระเหย, สปา, นวด, รักษาความงาม
  spa, flower, plant, aromatherapy, spa Treatment, massaging, beauty Treatment
 • ถือว่าเป็นการเสริมความงามอย่างนึงตั้งแต่สมัยโบราณ
  Sand bath is very popular as a traditional beauty treatment.
 • วัตถุประสงค์ สามารถใช้สำหรับการรักษาความงาม
  Purpose Can be used for beauty treatment
 • กรุงเทพ สปา, ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา, สีลม กรุงเทพ
  Massage Services Body Scrubs and Wraps Body and Facial Treatments Spa Treatments Beauty Treatments Bangkok, Spa and Thailand articles
 • 6:00 ความงาม การรักษา ตัว นวด ถ้ำมอง มือสมัครเล่นเอเชียก้น
  6:00 Beauty treatment body massage voyeur AmateurAsianAss
 • การบริการด้านความงามของไทยมากกว่า 80 ปี ที่คุณควรลองใน 2019
  80+ Thailand's Beauty Treatments You Should Try In 2019
 • สถาบันการแพทย์ รักษาความงาม สถาบันการแพทย์
  Medical institution Beauty treatment Medical institution
 • การใช้น้ำดื่มเป็นประกายในการรักษาความงาม
  The Amazing Use of Sparkling Water as Beauty Treatment
 • กิจกรรมสปาโคลน จากโคลนธรรมชาติที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงผิว
  Enjoy a mud spa that provides a natural beauty treatment.
 • การรักษาความงามด้วยการแนะนำระบบขั้นสูง
  Beauty treatment with advanced system introduction
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • enhancement of someone''s personal beauty