เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

bernoulli's equation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สมการแบร์นูลลี [sa ma kān]
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • bernoulli equation    n. exp. สมการแบร์นูลลี [sa ma kān]
 • bernoulli differential equation    สมการเชิงอนุพันธ์แบร์นูลลี
 • bernoulli    [bəː'nuːi] n. prop. - ดาเนียล แบร์นูลลี - แบร์นูลลี
 • bernoulli distribution    การแจกแจงทวินาม
 • bernoulli number    จำนวนแบร์นูลลี
 • bernoulli's rule    n. exp. หลักเกณฑ์โลปีตาล [lak kēn]
 • bernoulli’s law    กฎของแบร์นูลลี
 • daniel bernoulli    n. prop. - ดาเนียล แบร์นูลลี - แบร์นูลลี
 • jacques bernoulli    ชาคส์ แบร์นูลลี แบร์นูลลี เจมส์ แบร์นูลลี จาคอบ แบร์นูลลี
 • jakob bernoulli    แบร์นูลลี เจมส์ แบร์นูลลี จาคอบ แบร์นูลลี ชาคส์ แบร์นูลลี
 • james bernoulli    จาคอบ แบร์นูลลี เจมส์ แบร์นูลลี แบร์นูลลี ชาคส์ แบร์นูลลี
 • jean bernoulli    จีน แบร์นูลลี จอห์น แบร์นูลลี แบร์นูลลี โยฮันน์ แบร์นูลลี
 • johann bernoulli    จอห์น แบร์นูลลี จีน แบร์นูลลี โยฮันน์ แบร์นูลลี แบร์นูลลี
 • john bernoulli    จีน แบร์นูลลี จอห์น แบร์นูลลี โยฮันน์ แบร์นูลลี แบร์นูลลี