เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

binet แปล

การออกเสียง
"binet" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อัลเฟรด บิเน็ต
  บิเน็ต
 • alfred binet    อัลเฟรด บิเน็ต บิเน็ต
 • binet-simon scale    การทดสอบบิเน็ต-ไซมอน
 • stanford-binet test    การทดสอบสแตนฟอร์ด-บิเน็ต
 • bine    ต้นฮ็อปธรรมดา
 • bindweed    n. ต้นไม้ป่า
 • bindusara    พระเจ้าพินทุสาร
 • binful    เต็มถัง ถัง
 • bindle    [bɪndl] n. คนร่อนเร่ คนพเนจร
 • bing [tm]    TM บิง
 • binding wire    ลวดผูกเหล็ก
 • bing cherry    บิงเชอร์รี่