เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

black and white แปล

การออกเสียง:
"black and white" การใช้
คำแปลมือถือ
 • sl. สถานีตำรวจ
  ที่เกี่ยวข้อง: โรงพัก
 • black     1) adj. ดำ ที่เกี่ยวข้อง: สีดำ 2) adj. ผิวดำ 3) adj. มืด
 • white     1) adj. ขาว 2) adj. เกือบไม่มีสี ที่เกี่ยวข้อง: จาง, ซีด ชื่อพ้อง:
 • black or white    แบล็กออร์ไวต์
 • black-and-white    ไม่มีสี ไม่ระบายสี’ เกี่ยวกับระบบที่มีเพียง2ค่า ขาวดำ เป็นสีเทา มีเพียงสีดําและขาวเท่านั้น เขียนหรือพิมพ์
 • in black and white    idm. อย่างเป็นทางการ ที่เกี่ยวข้อง: เป็นลายลักษณ์อักษร
 • black and black and white    n. ข้อเขียน สิ่งพิมพ์ ตัวหนังสือ
 • black & white (video game)    แบล็ก & ไวต์
 • black and white (pop.) (am.)    n. exp. รถตำรวจ [rot tam rūat]
 • black and white helen    n. exp. ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน [phī seūa hāng ting cha øn]
 • black and white snapper    ปลากะพงผี
 • black-and-white bulbul    n. exp. นกปรอดดำปีกขาว [nok pa røt dam pīk khāo]
 • black-and-white colobus    ลิงโคโลบัส
 • black-and-white films    ภาพยนตร์ขาวดำ
 • black-and-white films by country    ภาพยนตร์ขาวดำแบ่งตามประเทศ
 • black-and-white picture    รูปขาวดํา
ประโยค
 • มันกระทบไปทั้งคนผิวดำ ผิวขาว หมดทุกคนแล้วในตอนนี้.
  It's very black and white now.
 • คุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ดำและสีขาวและอ่านทั้งหมดกว่า
  You're the one who's black and white and read all over.
 • แต่เป็นแน่ใจว่าเป็นพระเจ้าทรง สร้างสีดำและขาว
  # But as sure as God made black and white #
 • เพราะสถานการณ์ที่นี่ มันไม่ใช่เป็นอะไรที่ขาวกับดำ
  Because the situation here isn't just black and white.
 • สำหรับงานแบล็คแอนด์ไวท์คืนนี้ ฉันไม่มีอะไรต้องเสีย
  I actually have to get something for the black and white ball tonight, so I have nothing to lose.
 • ฉันเห็นหนังขาวดำบนทีวี เเละฉันก็คิดว่ามีบางสิ่งพัง
  I see it a black and white movie on TV, and I think something's broken.
 • ห่วงสาว, ผู้หญิง, รอ, นั่งเล่น, คิด, กังวล, สีดำและสีขาว
  worried girl, woman, waiting, sitting, thinking, worry, black and white
 • แผ่นโฟมยางยืดหนาทนทานหนา 2 มม. ถึง 10 มม. สีดำและสีขาว
  Durable foam latex sheet rubber roll thick 2mm to 10mm , black and white color
 • แผ่นโฟมยางยืดหนาทนทานหนา 2 มม. ถึง 10 มม. สีดำและสีขาว
  Durable foam latex sheet rubber roll thick 2mm to 10mm , black and white color
 • มือจับประตูในตัว (สำหรับรุ่นบานประตูสีดำและสีขาว)
  Integrated handle (applies to the black and white cellars)
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a black-and-white photograph or slide
  ชื่อพ้อง: monochrome,

 • communication by means of written symbols (either printed or handwritten)
  ชื่อพ้อง: written communication, written language,

 • คำคุณศัพท์
 • not having or not capable of producing colors; "black-and-white film"; "a black-and-white TV"; "the movie was in black and white"
  ชื่อพ้อง: black-and-white,