เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

bloomberg television แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • บลูมเบิร์กเทเลวิชัน
 • television     1) n. เครื่องรับโทรทัศน์ ที่เกี่ยวข้อง: โทรทัศน์, ทีวี ชื่อพ้อง:
 • michael bloomberg    ไมเคิล บลูมเบอร์ก
 • 3d television    โทรทัศน์สามมิติ
 • analog television    n. exp. ทีวีอนาล็อก [thī wī a nā lǿk]
 • analogue television    n. exp. ทีวีอนาล็อก [thī wī a nā lǿk]
 • asean television    อาเซียนทีวี
 • asia television    เอเชียเทลิวิชัน
 • bayon television    โทรทัศน์บายัน
 • breakfast television    รายการภาคเช้า
 • cable television    n. ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล ชื่อพ้อง: cable TV
 • children's television    สถานีโทรทัศน์สำหรับเด็ก
 • china television    สถานีโทรทัศน์จีน
 • color television    โทรทัศน์สี ทีวีสี
 • colour television    โทรทัศน์สี ทีวีสี
 • czech television    แช็สกาแตแลวิแซ