เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

boat club แปล

การออกเสียง:
"boat club" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สโมสรนักเล่นเรือใบ
  ชมรมเรือยอชต์
 • boat     1) n. เรือ ชื่อพ้อง: ship 2) vi. เดินทางโดยเรือ
 • club     1) vi. ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้อง: ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย
 • by boat    1. adv. โดยทางเรือ [dōi thāng reūa] 2. X ทางเรือ [thāng reūa]
 • be in the club    มีเด็ก ตั้งท้อง มีลูก
 • banana boat (boat)    เรือกล้วย
 • [a kind of boat]    n. เท้ง [thēng]
 • armoured boat    n. exp. เรือเกราะ [reūa krǿ]
 • banana boat    n. exp. เรือกล้วย [reūa klūay]
 • be in the same boat    1. v. exp. ลงเรือลำเดียวกัน [long reūa lam dīo kan] 2. X หัวอกเดียวกัน [hūa ok dīo kan]
 • beach a boat    v. เกยแห้ง [koēi haēng]
 • board a boat    ลงเรือ
 • boat (drawing)    เรือ (ภาพวาด)
 • boat deck    ดาดฟ้าเรือ
 • boat fare    ค่าเรือ
 • boat for hire    n. เรือจ้าง [reūa jāng]
ประโยค
 • เกาะพีพี, มาหยา, ไข่ เกาะรอก เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ เกาะเฮ บานาน่าบีช เกาะไม้ท่อน เรือหรูเที่ยวเขาตาปู เรือใบปาร์ตี้หรู
  Coral Island (Banana beach) Luxury Cruise Tour Maiton Island Phi Phi - Maya - Khai Island Rok Island Similan Island Surin Island Vibe Boat Club - Explore the beauty of Phang nga bay