เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

boating แปล

การออกเสียง
"boating" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. การพายหรือแล่นเรือเล่น
  ชื่อพ้อง: sailing, yachting
 • breast cancer survivors' dragon boating    การพายเรือมังกรของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
 • boathouse    ['bəuthaus] n. exp. อู่เรือ [ū reūa]
 • boater    n. หมวกฟางที่มียอดแบน
 • boatload    n. ระวาง ที่เกี่ยวข้อง: สินค้าบนเรือ ชื่อพ้อง: cargo
 • boatel    โรงแรมริมฝั่งน้ํา
 • boatmaker    n. exp. ช่างต่อเรือ [chang tø reūa]
 • boatbuilder    n. exp. ช่างต่อเรือ [chang tø reūa]
 • boatman    n. คนเรือ ชื่อพ้อง: waterman
 • boatbill    นกโบตบิล
 • boatmanship    ทักษะการบังคับเรือ
ความหมาย
  คำนาม
 • water travel for pleasure
  ชื่อพ้อง: yachting,